Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Symboly

Erb obce

1

    
 
 
 
 
 
 
Motív: Motív erbu obce Rakovice vychádza z otlačku prstencovej pečate na urbárskej písomnosti Rakovíc zo 6. marca 1773 uloženej v Štátnom oblastnom archíve v Nitre. Tvorí ho v zelenom štíte menšie zlaté srdce, z ktorého vyrastajú tri zlaté päťlupeňové kvety šafránu, medzi ich stopkami a po okrajoch vyrastajú úzke strieborné, úponkom podobné lístky.
Z kresťanského hľadiska srdce symbolizuje Božské srdce Pána, ktorého uctievanie sa rozšírilo od 17. storočia. Kvety vyrastajúce zo srdca vysvetľujú  vyjadrenie nového života, založeného na láske. Symbolické najčistejšie Srdce Panny Márie zdobí okrem plameňov lásky veniec kvetov.
Autori: Jozef    Š i m o n č i č
              Hynek   Č e l e d a
Schválený: Uznesením Obecného zastupiteľstva Rakovice č. 02/94 zo dňa 15.júna 1994.
Zaevidovaný: Komisiou Ministerstva vnútra SR v heraldickom registri pod sign. R - 28/94.

Vlajka obce

      11

Motív: Vlajka obce Rakovice, ktorej rozmer je v pomere šírka a výška 2 : 3 vychádza z farieb erbu, pozostávajúca zo siedmych pozdĺžnych pruhov v pomere:

  •  zeleného 1 / 9 z celkovej šírky vlajky
  •  zlatého    2 / 9 z celkovej šírky vlajky
  •  zeleného  1 / 9 z celkovej šírky vlajky
  •  strieborného 1 / 9 z celkovej šírky vlajky
  •  zeleného  1 / 9 z celkovej šírky vlajky
  •  zlatého     2 / 9 z celkovej šírky vlajky
  •  zeleného   1 / 9 z celkovej šírky vlajky  ukončená troma cípmi.

Schválená: Uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach č. 02/94 zo dňa  15.júna    1994.
Zaevidovaná: Komisiou Ministerstva vnútra SR v heraldickom registri pod sign. R -  28/94.

Pečaťe obce

Prstencová    pečať    odtlačená    na    urbárskej     písomnosti   Rakovíc zo 6. marca  1773  uložená  v  Štátnom  oblastnom  archíve  v  Nitre.

1
Popis: Osemboká pečať o maximálnom priemere 15 mm. V pečatnom poli je vyobrazené srdce, z ktorého vyrastajú tri kvety a štyri úponky. Hore sú vyobrazené veľké písmená  R G R.

Pečať obce Rakovice z r. 1783800:

Je pravdepodobné, že obecná pečať Rakovíc, ktorá sa nachádza odtlačená na urbárskej písomnosti z 2. augusta 1783,   vznikla transformáciou uvedenej prstencovej pečate. 

  1

Popis: Pečať okrúhleho tvaru o priemere 26 mm. V pečatnom poli je vyobrazené srdce, z ktorého vyrastajú tri kvety a štyri úponky. V kruhopise pečate je nápis . IN : POSESIONE : DE RAKOVI     Od roku 1800 používala obec novú pečať zo slovenským nápisom. Pečatidlo - typárium, ktoré je uložené v Štátnom oblastnom archíve v Nitre.
                                                              1

 

 

 

Popis: Pečatidlo je okrúhleho tvaru o priemere 26 mm. V pečatnom poli je vyobrazaná postava svätca, ktorý v pravej ruke drží kríž a v ľavej ruke drží zemské jablko. V kruhopise pečate je nápis + OBEZ + RAKOVIZ + 1800.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store