Obsah

Program hospodárského a sociálného rozvoja obce Rakovice 2005 - 2015

Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach dňa 16.12.2005 uznesením č. 75/2005 schválilo "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rakovice na roky 2015-2025"

  • Konečná verzia                                                                                                otvor verziu