Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálného rozvoja obce Rakovice 2015 - 2025

Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach dňa 30.9.2015 uznesením č. 99/2015 schválilo "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rakovice na roky 2015-2025"