Obsah

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo v rakovickom kostoleBetlehemské svetlo

     V stredu 23. decembra 2015 o 9:10 hod. zažiarilo betlehemské svetlo aj v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach, ktoré skauti z Rakovíc a Piešťan priniesli tak ako každý rok za doprovodu hlavného organizátora bežca Kvetoslava Kollára z Trnavy. Aj tento rok priniesli betlehemské svetlo nielen do obce Rakovice, ale aj ostatných obcí MIkroregiónu nad Holeškou a mesta Vrbového spolu s bežcami z Vrbového, starostami mikroregiónu a speváckej skupiny "Úsmev" z Dubovian pod vedením gitaristu Jožka Kollára.

-dd-