Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Anjeli

Po určitej prestávke a ďalšom získaní finančných prostriedkov postupne pokračujú práce na ďalšom dokončovaní rímsko - katolíckeho filiálneho kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Po dohode s veriacimi sa práce v tomto roku rozdelili na tri časti:

  • výroba a osadenie adorujúcich anjelov
  •  výroba a zavesenie krížovej cesty
  • odliatie a montáž troch zvonov
  • Kľačiacich anjelov navrhol vizážista interiéru a exteriéru kostola sv. Cyrila a Metoda p. Ľudovít Chmelár  v spolupráci so svojou firmou.
  • Anjeli kľaňajúci sa k Pánu Bohu sú vytvorení technikou vitráže farbami ladiaci s vitrážou vnútorných vstupných dverí.
  • Hodnota diela návrhu, výroby a osadenia bola 100 000.- Sk. Finančné prostriedky sa získali z darov veriacich občanov Rakovíc.
Za všetky milodary na anjelov, krížovú cestu a zvony Vám úprimné Pán Boh odplať.
Zverejnené 2.4.2008 -DD-
Aktualizované 12.5.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store