Obsah

Anjeli

Po určitej prestávke a ďalšom získaní finančných prostriedkov postupne pokračujú práce na ďalšom dokončovaní rímsko - katolíckeho filiálneho kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Po dohode s veriacimi sa práce v tomto roku rozdelili na tri časti:
  • výroba a osadenie adorujúcich anjelov
  •  výroba a zavesenie krížovej cesty
  • odliatie a montáž troch zvonov
  • Kľačiacich anjelov navrhol vizážista interiéru a exteriéru kostola sv. Cyrila a Metoda p. Ľudovít Chmelár  v spolupráci so svojou firmou.
  • Anjeli kľaňajúci sa k Pánu Bohu sú vytvorení technikou vitráže farbami ladiaci s vitrážou vnútorných vstupných dverí.
  • Hodnota diela návrhu, výroby a osadenia bola 100 000.- Sk. Finančné prostriedky sa získali z darov veriacich občanov Rakovíc.
Za všetky milodary na anjelov, krížovú cestu a zvony Vám úprimné Pán Boh odplať.
Zverejnené 2.4.2008 -DD-
Aktualizované 12.5.2008 -DD-