Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Krížová cesta

Štvrtú novembrovú nedeľu, 23. novembra sa konala v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach, slávnostná sv. omša počas, ktorej miestny farár farností Veselé, Borovce a filiálky Rakovice Jaroslav Hanzlík posvätil Krížovú cestu.        

Predstava  vytvorenia krížovej cesty sa tvorila niekoľko rokov, prakticky od  vysvätenia kostola v Rakoviciach. Návrhom bol poverený p. Libor Chmelár spolu so svojim spolupracovníkom. Po predložení vízie krížovej cesty a jej umiestnenia prebehli prvé návrhy vytvorenia a materiálu, ktoré boli  konzultované s biskupom Mons. Petrom Dubovským SJ a vtedajším kňazom našej filiálky Jozefom Hužovičom. Návrhy boli rôzne od dreva, plastu a sklolaminátu až po mramor. Formy na odlievanie, pre ktoré sme sa rozhodli, boli vyrobené neznámym autorom v roku 1968 a následne zrenovované p. Chmelárom. Krížová cesta o rozmeroch 60 x 60 cm je vyrobená zo zmesi. Rozhodnutie o určení materiálu a výrobe krížovej cesty, ktoré bolo konzultované vtedy ešte so žijúcim biskupom Mons. Petrom Dubovským SJ, a zabezpečenie prípravných prác pre výrobu pripadli vdp. farárovi Jaroslavovi Hanzlíkovi. Výrobné práce trvali asi pol roka, pre náročné a pracné ručné práce, ktoré boli potrebné pri filálnych úpravách jednotlivých zastavení.
Montáž a osadenie Krížovej cesty, ktorá sa prevádzala 12. a 13. novembra,   prevádzali pracovníci pod odborným dohľadom p. Chmelára a ............. a samozrejme kontroly vdp. Jaroslava Hanzlíka. Osadenie ja prevedené na špeciálnych držiakoch a kríže umiestnené nad každým zastavením sú v jednej tretine krížovej cesty a na vzdialenosť výšky kríža pripevnené na stranách bližších k oltáru a bohostánku.

Zverejnené 2.12.2008 -DD-
Aktualizované 3.12.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store