Obsah

Krížová cesta

Krížová cesta

Krížová cesta

Štvrtú novembrovú nedeľu, 23. novembra sa konala v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach, slávnostná sv. omša počas, ktorej miestny farár farností Veselé, Borovce a filiálky Rakovice Jaroslav Hanzlík posvätil Krížovú cestu.        

Predstava  vytvorenia krížovej cesty sa tvorila niekoľko rokov, prakticky od  vysvätenia kostola v Rakoviciach. Návrhom bol poverený p. Libor Chmelár spolu so svojim spolupracovníkom. Po predložení vízie krížovej cesty a jej umiestnenia prebehli prvé návrhy vytvorenia a materiálu, ktoré boli  konzultované s biskupom Mons. Petrom Dubovským SJ a vtedajším kňazom našej filiálky Jozefom Hužovičom. Návrhy boli rôzne od dreva, plastu a sklolaminátu až po mramor. Formy na odlievanie, pre ktoré sme sa rozhodli, boli vyrobené neznámym autorom v roku 1968 a následne zrenovované p. Chmelárom. Krížová cesta o rozmeroch 60 x 60 cm je vyrobená zo zmesi. Rozhodnutie o určení materiálu a výrobe krížovej cesty, ktoré bolo konzultované vtedy ešte so žijúcim biskupom Mons. Petrom Dubovským SJ, a zabezpečenie prípravných prác pre výrobu pripadli vdp. farárovi Jaroslavovi Hanzlíkovi. Výrobné práce trvali asi pol roka, pre náročné a pracné ručné práce, ktoré boli potrebné pri filálnych úpravách jednotlivých zastavení.
Montáž a osadenie Krížovej cesty, ktorá sa prevádzala 12. a 13. novembra,   prevádzali pracovníci pod odborným dohľadom p. Chmelára a ............. a samozrejme kontroly vdp. Jaroslava Hanzlíka. Osadenie ja prevedené na špeciálnych držiakoch a kríže umiestnené nad každým zastavením sú v jednej tretine krížovej cesty a na vzdialenosť výšky kríža pripevnené na stranách bližších k oltáru a bohostánku.

Zverejnené 2.12.2008 -DD-
Aktualizované 3.12.2008 -DD-