Obsah

Miništranti

Miništranti

Miništranti

Chlapci miništranti

Sú pravou rukou vdp. farára Jaroslava Hanzlíka v kostole sv. Cyrila a Metoda, kde pravidelne miništrujú a svojiím zodpovedným prístupom prispievajú k dôstojnosti každej svätej omše. Po vysvätení kostola mali starosta s bývalým p. farárom obavy o asistenciu pri svätých omšiach, ale ich obavy sa nenaplnili.

Teraz už s určitou rutinou a bez trémy sú dôležitými pomocníkmi p. farára. Sami si zaužívali, pravidelné čítanie prosieb pri sv. omšiach, aj keď niektorí majú ešte trochu trému, ale postupne ju prekonávajú. Veď sú to ešte deti, ale sú príkladom aj pre starších.
                                          1
 zľava dolný rad  Andrej BindicsMatej Ruľák, Karol Bartovic

Aktualizované 7.12.2007 -DD-