Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Miništranti

Chlapci miništranti

Sú pravou rukou vdp. farára Jaroslava Hanzlíka v kostole sv. Cyrila a Metoda, kde pravidelne miništrujú a svojiím zodpovedným prístupom prispievajú k dôstojnosti každej svätej omše. Po vysvätení kostola mali starosta s bývalým p. farárom obavy o asistenciu pri svätých omšiach, ale ich obavy sa nenaplnili.

Teraz už s určitou rutinou a bez trémy sú dôležitými pomocníkmi p. farára. Sami si zaužívali, pravidelné čítanie prosieb pri sv. omšiach, aj keď niektorí majú ešte trochu trému, ale postupne ju prekonávajú. Veď sú to ešte deti, ale sú príkladom aj pre starších.
1                                         

Aktualizované 7.12.2007 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store