Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Postup prác výstavby

Postup prác, brigády veriacich občanov

Na prípravné práce ešte pred zahájením stavby sa vytvoril prípravný pracovný výbor, ktorý spoločne riadili Mons. Peter Dubovský, SJ biskup a Dušan Daloš starosta obce Rakovice. Na prvé stretnutie v máji r. 2002 boli pozvaní dp. Eugen Daniš z farnost Veselé, Ing. Ľubomír Mrňa z Bratislavy, Mgr. Augustín Rebro z Bratislavy a vytypovaní občania p. Karol Drobný, p. Cyril Janák, p. Anna Vrchká a p. Helena Drobná.
Na organizovanie, riadenie a pomoc pri realizácii stavebných prác bol v októbri 2002 vytvorený stavebný výbor, ktorí riadili Mons. Peter Dubovský SJ, dp. Jozef Hužovič, farár z farnosti Veselé a Dušan Daloš. Všetky práce počnúc stanoviskami od prevádzkovateľov inžinierskych sietí a územného rozhodnutia až po stavebné povolenie vybavovali títo ľudia. Ďalší členovia stavebného výboru boli Jozef Luha, Cyril Janák, Karol Drobný, Anna Vrchká, Helena Drobná, Sidónia Janáková, Antónia Kováčová.

Rok 2002

22. 02. 2002          Územné rozhodnutie
31. 12. 2002          Stavebné povolenie

Rok 2003  

Všetky uvedené práce organizačne a pracovne zabezpečovali  vdp. Jozef Hužovič - farár farnosti Veselé a filiálky Rakovice a Dušan Daloš - starosta obce Rakovice.
16. február         Vypílenie stromov a kríkov
Členovia Dobrovoľného hasičkého zboru Rakovice a občania v rámci prvej brigídy vypilovávali stromy a odstraňovali kríky a pripravovali plochu na výstavbu.
24. február         Odovzdanie staveniska
Zástupcovia investora dp. Jozef Hužovič a  p. Dušan Daloš odovzdavajú stavenisko zástupcom  hlavného dodavateľa stavby firmy MIHO a spol. zo Žiliny  p. Jánovi Mihovi a Ing. Jaroslavovi Kasajovi, ktorý bol poverený ako stavby vedúci.
26. február         Príprava územia
Uskutočňuje sa príprava územia a terénne úpravy buldozérom SPD Veselé, výkopové práce pre zriadenie elektrickej prípojky a vyznačenie základov.
04. marec          Výkop základov
Výkopové práce sa prevádzajú strojom DH - 112 a vyrovnanie stien sa prevádza ručne.
07. marec          Betónovanie základov
Dovoz betónovej zmesi, zabetónovanie základov po úroveň terénu a oplotenie staveniska.
11. marec          Šalovanie základov
Zahájenie prác na šalovaní hornej časti základov nad úrovňou terénu.
14. marec          Betónovanie základov
Dovoz betónovaj zmesi a zabetónovanie jednej polovice hornej časti základov.
18. marec          Betónovanie základov
Dovoz betónovej zmesi a dokončenie zabetónovania hornej časti základov.
20. marec          Odšalovanie základov (vnútorná časť)  
21. marec          Navážanie zeminy a utláčanie 
Navážanie zeminy sa prevádzalo pomocou stroja DH - 112 a rozhŕňanie robil  UN 050 zo Združenej strednej školy poľnohospodárskej. Utláčanie sa prevádzalo ručne "žabou".
24. marec          Navážanie štrkov
Navezenie štrkov a vytvorenie utlačeného lôžka pod podlahu.
26. marec          Výkopové práce pre odpady
Kopanie kanála pre odpadové rúry, uloženie PVC rúr a vyústenie do zbernej šachty. Položenie oceľových kary rohoží pod podlahu kostola.
27. marec          Betónovanie podlahy, osadenie žumpy
28. marec          Odšalovanie základov
Odšalovanie vonkajšej časti základov a izolácia základov.
01. apríl             Dovoz betónovách tvárníc
Betónové tvarnice dodala firma majiteľa p. Dušana Kubicu so sídlom Sokolovce.
03. apríl             Murovanie obvodových múrov
09. apríl             Dovoz tehál
Na stavbu sa použlil dva druhy tehál, obyčajné tehlo bloky a na vežu špeciálna tehly  atypického profilu, vysoko pevnostná.
28. apríl             Šalovanie prekladov
Zašalovanie prekladov nad oknami,  dverami a zhotovenie betónového venca na obvodovom múre.
18. máj              Šalovanie schodiska na chórus
25. máj              Betónovanie schodiska na chórus
03. jún               Vymurovanie čelných obvodových múrov
13. jún               Príprava stavby veže
Vybudovanie a postavenie lešenia, uloženie podlážok.
24. jún              Stavba veže
28. júl                1. brigáda veriacich občanov
Brigády sa zúčastnilo 8 občanov, ktorí pomáhali na stavbe lešenia, práce riadil p. Miroslav Masár. Starší občania natierali rezivo na krov.
11. august         Stavba krovu
Krov stavali dvaja domáci tesári p. Miroslav Masár a p. Peter Kubík za pomoci brigádnikov - občanov.
23. august         Dokončenie krovu
Na stavbe celého krovu majú veľkú zasluhu brigánici a pomôžeme povedať, že krov sme postavili svojpomocne. Samozrejme za dohľadu stavebného dozoru.
09. september   Pokrývanie krovu fóliou
Tieto práce podobne ako krov prevádzali p. Miroslav Masár a p. Peter Kubík za pomoci brigádnilkov.
18. november    Dostavba veže
24. november    Klampiarske práce
Zahájili sa klampiarske práce, ktoré prevádzala firma Kleiman z Hlohovca. Previedlo sa osadenie rýn na streche a osadenie zvodov, materál bola použitá meď.
01. december    Pokládka krytiny
Krytina bola použitá škridla a pokládku taktiež prevádzala firma Kleiman.
08. december    Dokončenie zastrešenia

Rok 2004

10. február         Zateplovanie
Použitý materiál sklenná vata, práce prevádzala firma Kleiman. Pri týchto prácach sa zistila potreba doplnenia hrady po celej dĺžke kostola a spevnenie stolice.
01. marec          Montáž sadrokartónu
22. marec          Dokončenie montáže sadrokartónu
Montáž sadrokartónu zrealizovala firma Kleiman.
19. apríl             Osadenie okien
Tieto práce robila firma
21. apríl             Elektroinštalácia
Elektroinšaláciu robila firma p. Jozefa Surovčíka z Veselého.
11. máj              Dokončenie elektroinštalácie
24. máj              Vnútorné omietky
Omietkové práce robila firma Miho a spol. zo Žiliny.
26. máj              Montáž plynového kúrenia
Práce robila firma pod vedením p. Jozefa Surovčíka
16. september   Dovoz materiálu na vonkajšiu fasádu
20. september   Začiatok prác na vonkajšej fasáde
14. október        Dokončenie vonkajšej fasády
15. október        Začatie prác krovu veže
Na krove zase pokračovali tesári p. Miroslav Masár a p. Peter Kubík spolu s brigádnikmi - veriaci občania.
21. október        Dokončenie uloženia krytiny
Práce robila firma Kleiman.

Rok 2005

5. február         Lepenie ipy na podlohu
Veriaci občania svojou ďalšou brigádou čistili interiér kostola a lepenie ipy, ktoré robil Miloš Vlha.
21. február        Zastrešenie vchodov nad dverami
Práce robil p. Miroslav Masár a brigádnici. 
4. marec         Osadenie vchpodových dverí
Tieto práce prevádzala stolárska firma p. Miklu z Drahoviec.
14. február        Montáž podlahového kúrenia
18. február        Betónovanie podlahy
19. február        Montáž kríža na vežu kostola
Kríž bol vyrobený z nerezi o rozmeroch výška 4 m a rameno kríža 2 m, ktoré bolo vytvorené 1 m od horného okraja kríža. Vyrobený bol firme For Clear Piešťany. Montáž pomocou žeriavu z Chladiacich veží Jaslovské Bohunice so žeriavnikom Prevádzali Karol Kostelný a Ján Kostelný obidvaja z Rakovíc.
4. apríl            Betónovanie schodov
Brigáda veriacich občanov robila betónovanie schodov pred hlavným vchodom predný pohľad.
9. apríl            Stavba lešenia
Príprava lešenia a jeho stavba pre natiahnutie omietky kostola. Práce organizovali M. Masár a Peter Kibík za pomoci  brigádníkov.
11. apríl           Výkop pre prípojku plynu
Práce sa vykonávali ručne pomocou brigádnikov.
12. apríl            Výkop pre vodovodnú prípojku
Práce sa vykonávali ručne pomocou brigádnikov.
13. apríl            Dokončenie vonkajšej omietky.
Vonkajšiu omietku realizovala firma MIHO, spol s.r.o.
19. apríl            Demontáž lešenia
V tento deň sa začala postupná demontáž lešenia, a podobne ako stavbu, tak aj rozoberanie organizovali M. Masár a Peter Kubík, spolu s brigádnikmi - veriacimi občanmi Rakovíc. Demontáž lešenia začali od západnej strany. Na tejto brigáde sa zúčastnilo 9 občanov.
23. apríl           Demontáž lešenia
Pokračovali práce na demontáži lešenia za pomoci brigádnikov, ktorých sa tento krát zúčastnilo 17 občanov.
30. apríl            Demontáž lešenia
Robila sa posledná časť odstránenia lešenia. Taktiež za účasti brigádnikov v počte 12 občanov.
11. máj              Vnútorné maľovanie
Vnútorné podkladové krycie nátery sa skladajú z troch farieb, strop je biely a bočné steny sú žlté a tehlovo červené. Tieto práce robili pracovníci pod vedením Miroslava  Horinu z Veselého.          
14. máj              Upratovanie
Robilo sa čistenie okien, ktoré prevádzali najmä ženy a vo väčších výškach im pomáhali aj muži. Druhá časť brigádnikov robila úpravu terénu okolia kostola. Na týchto brigádach sa zúčastnilo 12 žien a 4 chlapi.
21. máj              Navážanie zeminy okolo kostola
Pri týchto prácach brigádnikom pomáhal univerzálny nakldač Manitou s strojníkom Michalom Horňákom z Dubovian a ostatní zeminu rozvážali na fúrikoch a uhrabávali. Brigády sa zúčastnilo 9 brigádnikov.
28. máj              Oplotenie kostola
Vŕtanie dier pre stĺpiky, osadenie stĺpikom a zabetóvanie oporných stĺpikov. Postupne sa montovalo pletivo.
30. máj              Ukladanie dlažby
Začalo sa vyrovnávanie podlahy pre položenie dlažby, ktorú ukladala firma Mišák z Veľkých Kostolian.
13. jún               Ukladanie dlažby    
Dokončenie ukladania podlahy, lepenie soklu nabočné steny a vyšpárovanie podlahy kostola.
21. jún               Betónovanie obrubníkov
Okolo celého kostola sa robilo osadenie a betónovanie obrubník, za pomoci brigádnikov a postupne sa rozvážal štrk okolo celého kostola.
29. jún              Dovoz zámkovej dlažby
Firma Autodoprava Hochel priviezla dva a pol kamióna zámkovej dlažby z Bratislavy. Autá odchádzali z Rakovíc o 1100 hod., v Bratislave sa nakladali o 1300 hod. a 1600 hod. sa vykladali v Rakoviciach. Tu pred kostolom čakala asi najväčšia brigáda, čo do počtu brigádnikov. Boli pripravení traja majstri Miroslav Masár, Milan Knobloch a Jozef Brežák, ktorí dlažbu ukladali. Každý z nich mal dvoch pomocníkov, ktorí im asistovali a dlažbu pripavovali. Ku každému dvaja až traja brigádnici dlažbu vozili a ďalších niekoľko dlažbu nakladalo. Na druhý deň bolo uložených 240 m2 dlažby.
1. júl              Posledné úpravy
Ostáva dva dni do vysvätenia kostola a robia sa poslené úpravy, počasie nám veľmi nepraje,  musí sa odstraňovať blato umývaním prístupovej cesty. Ale brigádnici nepoznajú prekážky. Nastáva veľký finiš.
2. júl               Všetko pripravené
Všetko je pripravené na vysvätenie kostola, dokončujú sa posledné výzdoby, čistenie, všetko sa kontroluje, nacvičuje, nič sa nenechávava na náhodu. Všetko musí ísť ako hodinky. Prichádzajú návštevníci - obdivovatelia a všetci sú stavbou nadšení.

3. júl             Konsekrácia - vysviacka kostola
Po týchto prácach je veľké dielo rakovičanov postavené. Ďakujem patrí všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k dokončeniu tejto stavby, či radou, prácou, financiami, občerstením, alebo organizovaním a riadením prác.
Tento postup prác bol vytvorený na základe podrobných záznamov p. Cyrila Janáka, ktorý okrem brigád sa venoval tejto činnosti.
Aktualizované 18.6.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store