Obsah

Rozlúčková omša

Rozlúčková omša

Rozlúčka s duchovným otcom Karolom SchönwiesneromRozlúčka s duchovným otcom

     Aj keď v nedeľu 23. augusta vo farnosti Veselé prebiehali Veselské hody, veriaci občania najprv filiálky Rakovice a potom aj farnosti Veselé mali smutnú nedeľu. V Rakoviciach o 9:00 hod. sa konalôa posledná svätá omša, ktorú celebrovRlúčka s duchovným otcomal náš priateľ ducvhovný otec Karol naposledy, pretože odchádza do inej farnosti. Za všetkých za pánom farárom rozlúčil starosta obce Dušan Daloš rozlúčkovým príhovorom, počas ktoré vlhli oči asi každému, kto bol na omši prítomní. Spolu so starostom postupne odovzdávali upomienkové darčeky Jozef Luha (za veriacich Rakovičanov) obraz Rakovického kostola, Rozúčka s duchovným otcomMonika Šintálová (za kolkársky oddiel) upomienkovú plaketu, Ján Hevier a Ľuboš Bažáni (za hasičský zbor obce) repliku historickej striekačky a pamätnú vlajočku a Ľudka Zelezníková (za veriacich) kvetinovým darom. Rozlúčku s milým priateľom ukončila spevácka skupina Rakovičanka krásnou piesňou, upomienkovým darčekom, ktorý odovzdala Lenka Šintálová a symbolickými červenými ružami od každej speváčky.

-dd-