Obsah

Nedeľa Troch kráľov

Nový rok v Rakoviciach

 

     Svätá omša na Trojkráľovú nedeľu  6. januára 2019, na sviatok Troch kráľov, sa vo filiálnom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakovicach začala ako už tradične príchodm pastiera s gajdami. Na začiatku svätej omše pred úvodnou piesnou sprevádzal príchod miestného dôstojného pána farára Petra Kujlačeka spolu s miništrantami hrou na gajdy "pastier"  Andrej Jobus z Vrbového. Po dospievaní úvodných kolied  na začiatku svätej omše pán farár posvätil vodu a náledne pokračovala svätá omša. Po svätej omši pred kostolom zahral náš hosť, pastier Andrej, niekoľko kolied a týmto spôsobom veriaci občania v Rakoviciach ukonbčili vianočné obdobie. 

-dd-