Obsah

Traja králi

Vianočné obdobie v Rakoviciach

     Svätá omša na sviatok Troch kráľov  6. januára 2020, sa vo filiálnom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakovicach začala ako už tradične príchodm pastiera s gajdami. Na začiatku svätej omše pred úvodnou piesnou sprevádzal príchod miestného dôstojného pána farára Petra Kujlačeka spolu s miništrantami hrou na gajdy "pastier"  Andrej Jobus z Vrbového. Po dospievaní úvodných kolied  na začiatku svätej omše pán farár posvätil vodu a náledne pokračovala pobožnosť. Po svätej omši pred kostolom zahral náš hosť, Andrej, niekoľko kolied a týmto spôsobom veriaci občania v Rakoviciach ukončili vianočné obdobie v Rakoviciach.

-dd-