Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac marec 2019

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Evanjelizačný úmysel:

 -  za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenaskedované, aby cítili Kristovu blízkosť a aby boli uznané ich práva

  • Úmysel našich biskupov:

 -  aby sme a v Pôstnom období viac zjednocovali s Kristom trpiacim a potom aj osláveným.

Myšlienka na týždeň

"Mojou najlepšou obranou proti intrigám a úskokom nepriateľa je duch radosti."

sv. František  z Assisi

nedeľa  24. 3. 2019

o 9:00 hod.

pondelok 25. 3. 2019

o 17:00 hod.

štvrtok  28. 3. 2019

o 18:00 hod.

nedeľa  31. 3. 2019

o 9:00 hod.

+ rodina Hevierová a Mužíková Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša a Ivanu + Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

+ Karol Bernát

Oznamy farnosti

24. marec 2019:  3. pôstna nedeľa

31. marec 2019:  4. pôstna  nedeľa

V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára z Veselého vdp. Petra Kujlačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady