Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac september 2019

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Všeobecný úmysel:

 -  Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne, a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala posledné slovo.

  • Úmysel našich biskupov:

 -  Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine a vďaka kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách.

Myšlienka na týždeň

"Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj povinnosti."

svätý  Ján Bosco

nedeľa  15. 9. 2019

o 9:00 hod.

štvrtok  19. 9. 2019

o 18:00 hod.

nedeľa  22. 9. 2019

o 9:00 hod.

+ Katarína Brezinová, 8. výročie + manželia Mária Opatová a Jozef Sabo a rodičia Opatoví

+ Anna Vrchká

Oznamy farnosti

15. september 2019:  24. nedeľa v období cez rok

22. september 2019: 25. nedeľa v období cez rok

  • Počas jesene môžeme spoločne putovať na farské púte:
  1. púť sa uskutoční 21. septembra pri príležitosti 150. výročia úmrtia biskupa Štefana Moyzesa
  2. púť bude 12. októbra na pútnické miesto Velehrad, na Morave 
  • V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára z Rakovíc vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady