Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac január 2020:

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Evanjelizačný  úmysel:

 -  Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.

  • Úmysel našich biskupov:

 -  Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

Myšlienka na týždeň

"V radostiach a potešeniach sa hneď s bázňou a úprimnosťou obráť k Bohu a nebudeš sklamaný ani pýcha ťa nezmámi."

sv. Ján  Z kríža

nedeľa 12. 1. 2020

o 9:00 hod.

štvrtok 16. 1. 2020

o 18:00 hod.

nedeľa  19. 1. 2019

o 9:00 hod.

+ Emília Bernátová, 2. výročie + kňaz Peter Mlynka, 1. výročie

poďakovanie za dožitých 75. rokov života a prosba požehnania pre rodinu

Oznamy farnosti

12. január 2020:  krst Krista Pána, záver vianočného obdobia

19. január 2020:  2. nedeľa v období cez rok

  • od piatka sa pripojíme k Modbitbe za jednotu kresťanov.
  • Môžete si už zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok budúceho kalendárneho roka.
  • V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára  vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady