Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac november 2019

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Všeobecný  úmysel:

 -  Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.

  • Úmysel našich biskupov:

 -  Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť.

Myšlienka na týždeň

"Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme užitoční."

René  Descartes

nedeľa  10. 11. 2019

o 9:00 hod.

štvrtok  14. 11. 2019

o 18:00 hod.

nedeľa  17. 11. 2019

o 9:00 hod.

Za všetky nenarodené deti a ich matky.

Poďakovanie za dožitých 80. rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.

+ Ján Sojka, 3. výročie

Oznamy farnosti

10. november 2019:  32. nedeľa v období cez rok

17. november 2019:  33. nedeľa v období cez rok, 3. svetový deň chudobných

  • Hlavné sväté omše Trnavskej novény od 13.11.2019 budú začínať o 18:00 hod. Odchod autobusu z Rakovíc o 16:00 hod.
  • Siedmakov
  • Siedmakov a vyššie ročníky základnej a strednej školy, ktorí majú záujem o vyslúženie sviatosti birmovania, pozývame na Evanjelizačný program GODZONE TOUR 2019 do Bratislavy, na ktorý pôjdeme spoločne autobusom v piatok 22.11.2019  s odchodom o 15:30 z Rakovíc a hneď aj z Veselého. Predpokladaný návrat bude o 22:30. K mladým sa môžete pripojiť aj rodičia.
  • V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára  vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady