Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac jún  2020:

 • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

   
  Evanjelizačný  úmysel:

 -  Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.

za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

 
za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

 
 • Úmysel našich biskupov:

 -  Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania.

Myšlienka na týždeň

" Naším najhodnotnejším a najslávnejším veľdielom nech je žiť primerane. Všetko ostatné - moc, bohatstvo, sláva - to sú len bezvýznamné dodatky a príspevky."

Michell  de Montaigne

Sväté omše s obmedzenou účasťou veriacich  -   naživo na odkaze

nedeľa 28. jún o 9:00 hod pondelok 29. jún 17:00 hod. utorok 30. jún 8:45 hod. štvrtok 2. júl o 18:00 hod. nedeľa 5. júl o 10:00 hod.
+ Jaroslav Urbanovský, 1. výročie + pán biskup Peter Dubovský, nedožitých 99. rokov života Poďakovanie za skončený školský rok 2019/2020 + Rudolf Strecký a rodičia z oboch strán + Za farníkov, hody v Rakoviciach
na tomto odkaze naživo


Oznamy farnosti

28. júm 2020:  13. nedeľa v období Cez rok

5. júl 2020:  slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, patrónov filiálneho kostola v Rakoviciach

 • kto sa v deň výročia (15. výročie) konsekrácie (3. júl) pomodlí v kostole v Rakoviciach, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, tieto môže získať aj v deň oslavy titulu kostola, teda v nedeľu 5. júla pri svätej omši, keďže tento rok je pandémia koronavírusu a sväté omše sú v oboch kostoloch, procesia z Veselého nebude

 • pozývam deti a rodičov na ukončenie školského roka, ktoré bude v utorok o 8:45 hod. v kostole v Rakoviciach

 • tento týždeň je aj Prvý piatok v mesiaci, chorých vyspovedám v Rakoviciach v stredu a vo Veselom v piatok tak, ako je zvykom, ostatní sa môžu vyspovedať pred svätými omšami

 • vo štvrtok a piatok bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, už od 17:00 do 18:45 hod., zvlášť pozývam deti a mladých, aby ste mohli prázdniny prežiť spolu s Pánom Ježišom a pod ochranou Nebeskej Matky Panny Márie

 • vytvorte si doma oltárik Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s ikonou a kvetmi a modlite sa v mesiaci jún júnovú pobožnosť ako rodina doma, prihlásenie - na stránke Pápežských misijných diel na tomto odkaze: http://misijnediela.sk/junova-poboznost-doma-jezis-ma-srdce-pre-nas-2/

 • od 3. júna je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradilo šachovnicové sedenie, to znamená, že si sadáme na každé voľné miesto tak, že z každej bočnej strany, ako aj spredu, kde sedíme, je jedno miesto voľné

 • birmovka v Borovciach, ktorá mala byť v sobotu 30. mája, je preložená na jeseň

 • v prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára  vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady