Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Farské oznamy

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac september  2020:

Všeobecný  úmysel:

 -  Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane spravodlivo..

za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

 

za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

 

Úmysel našich biskupov:

 -  Aby medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti,  povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

Myšlienka na týždeň

"Statočnosť premáhaj všetky ťažkosti."

Silius  Italicus

Sväté omše s obmedzenou účasťou veriacich  -   naživo na odkaze

nedeľa 20. september o 9:00 hod. štvrtok 24. september 18:00 hod. nedeľa 27. september o 9:00 hod.
+ Katarína Brezinová + rodičia Severín a Marcela Strecká, zomrelé deti a ostatná rodina

+ Peter Medzibriczký a jeho manželka Eva

20. september 2020 27. september 2020
25. nedeľa v období Cez rok 26. nedeľa v období Cez rok

Oznamy farnosti

  • Povzbudzujem k účasti na svätých omšiach aj mladé rodiny s deťmi, pričom pripomínam, že mi nevadí, ak deti pri svätej omši niekedy aj vyrušujú.
  • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť vo farskom kostole sv. apoštola Bartolomeja dňa 24. októbra 2020 snúbenec Filip MARTINKOVIČ zo Suchej nad Parnou 738 a snúbenica Veronika ŠURINOVÁ z Veselého 55. Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by ste vedeli o cirkevno právnych prekážkach brániacich uzavretiu tohto manželstva, láskavo to ohláste na farskom úrade.
  • Cestovná kancelária NOE z Piešťan poriada púť na Turzovku, v termíne 4. október 2020, cena 15 €, a púť na Butkov, v termíne 10. október 2020 v cene 13€. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0902 057 999.
  • Od 14. augusta si budete môcť v sieti DAB + vysielačov naladiť aj modlitbové katolícke RÁDIO MÁRIA. Do modlitieb „online“ sa môže telefonicky zapojiť každý. Je to interaktívne rádio - okamžitá modlitba na naliehavé úmysly ... Slávnostné spustenie vysielania bude 14.augusta počas vigílie Nanebovzatia Panny Márie o 17:00 h. naživo z Kaplnky Matky vteleného Slova, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup.
  • Birmovka v Borovciach, ktorá mala byť v sobotu 30. mája, je preložená na jeseň
  • V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára  vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store