Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac marec 2020:

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Evanjelizačný  úmysel:

 -  Za Cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.

  • Úmysel našich biskupov:

 -  Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a láskou obklopovali chorých i starých.

Myšlienka na týždeň

"Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom."

sv. Ján  Pavol II.

nedeľa 29. marec štvrtok 2. apríl nedeľa 5. apríl
nebude nebude nebude


Oznamy farnosti

29. marec 2020:  5. pôstna nedeľa

5. apríl 2020:  Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána

  • od utorka 10. marca sa začína modliť Deviatnik k sv. Jozefovi - nebudú spoločné modlitby

  • na Popolcovú stredu sa začalo 40 dňové pôstne obdobie prísnym pôstom konzumácie mäsa každý piatok, na popolcovú stredu a na Veľký piatok

  • v prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára  vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady