Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac január 2019

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Evanjelizačný úmysel:

 -   za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu evanjeliovú radosť

  • Národný úmysel:

 -  aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre mladých povzbudením úprimne nasledovať svätých a blahoslavených.

Myšlienka na týždeň

"Za prijatie dobrodenia treba Bohu ďakovať aspoň tak dlho, ako dlho sme ho o ne prosili."

sv. Vincent  de Paul

nedeľa  20. 1. 2019

o 9:00 hod.

štvrtok 24. 1. 2019

o 18:00 hod.

nedeľa  27. 1. 2019

o 9:00 hod.

Poďakovanie za dožitých 74. rokov života a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu Za živú a zomrelú rodinu

+ Ján Krajčo

Oznamy farnosti

20. január 2019:  2. nedeľa v období Cezrok

27. január 2019:  3. nedeľa v období Cezrok

V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára z Veselého vdp. Petra Kujlačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady