Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac júl 2019

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Evanjelizačný úmysel:

 -  za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími.

  • Úmysel našich biskupov:

 -  aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených v ich službe.

Myšlienka na týždeň

"Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou dobrá vôľa. Aj táto dobrá vôľa je dielom Božej milosti, ale prejaví sa slobodne vykonanými skutkami človeka."

svätý  Ján XXIII.

nedeľa  14. 7. 2019

o 9:00 hod.

štvrtok  18. 7. 2019

o 19:00 hod.

nedeľa  21. 7. 2019

o 9:00 hod.

+ kňaz Peter Mlynka + Jozef Šintál, 5. výročie, zaťovia, súrodenci a rodičia z oboch strán

+ rodičia Anna a Rudolf Vido a starí rodičia z oboch strán

Oznamy farnosti

14. júl 2019:  15. nedeľa v období cez rok

21. júl 2019: 16. nedeľa v období cez rok

V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára z Rakovíc vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady