Obsah

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac máj 2019

  • kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

     
    Evanjelizačný úmysel:

 -  za Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel.

  • Úmysel našich biskupov:

 -  aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených v ich službe.

Myšlienka na týždeň

"Ľudia nehľadajú v kňazoch ich talenty, ale hľadajú v nich Boha. Veďte ich k Bohu, nie k sebe samým. Nedopustite, aby vás uspokojilo niečo iné ako Boh."

svätá  matka Tereza

nedeľa  12. 5. 2019

o 9:00 hod.

štvrtok  16. 5. 2019

o 19:00 hod.

nedeľa  17. 5. 2019

o 9:00 hod.

+ MIroslav Bažáni a jeho rodičia + Poďakkovanie za dožitých 70. rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc

+ Ľubomír Kovár a za zdravie a Božiu pomoc pre ostatnú rodinu

Oznamy farnosti

12. máj 2019: 4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera

17. máj 2019: 5. Veľkonočná Nedeľa       

V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára z Veselého vdp. Petra Kujlačeka. Kontakt   +421 907 168 251.

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady