Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Farské oznamy

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac október  2020:

Evanjelizačný  úmysel:

 -  Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach Cirkvi.

za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

 

za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

 

Úmysel našich biskupov:

 -  Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

Myšlienka na týždeň

"Neprestávajte pevneveriť, že vaše presvedčenie a vaša práca prispievajú k dielu Najvyššieho; čím vrúcnejšie budete v sebe pestovať túto myšlienku, tým viac sa bude skutočnosť i  celý svet riadiť podľa toho."

Rainer Maria  Ruke

Sväté omše s obmedzenou účasťou veriacich  -   naživo na odkaze

nedeľa 18. október o 9:00 hod. štvrtok 22. október 18:00 hod. nedeľa 25. október o 9:00 hod.
+ Jozef Sabo a rodičia Opatoví a Mária Opatová + Anna Lukáčová

+ Anton Vrchký, 25. výročie úmrtia a jeho manželka Anna Vrchká

28. október 2020 25. október 2020
29. nedeľa v období Cez rok 30. nedeľa v období Cez rok

Oznamy farnosti

  • Od štvrtka 15. októbra 2020 sú sväté omše bez účasti veriacich, inak povedané - v interiéri kostola môže byť spolu maximálne 6 osôb. Svätej omše sa tak môžu maximálne zúčastniť tí, ktorí majú daný úmysel svätej omše. Sväté omše sa nesmú zúčastniť chorí na akékoľvek respiračné ochorenie!
  • Internetové vysielanie svätých omší bude v pracovné dni vo vyhlásenom čase a v nedeľu o 10:30 z farského kostola vo Veselom na vopred vyhlásené úmysly.
  • Sväté omše nedeľné o 8:00 nebudú a o 9:00 v Rakoviciach bude svätá omša na priestranstve pred kostolom v rozostupoch veriacich min. 2 m od seba. Po skončení svätej omše podám sväté prijímanie tým, ktorí ho nemohli prijímať počas svätej omše.
  • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť vo farskom kostole sv. apoštola Bartolomeja dňa 24. októbra 2020 snúbenec Filip MARTINKOVIČ zo Suchej nad Parnou 738 a snúbenica Veronika ŠURINOVÁ z Veselého 55. Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by ste vedeli o cirkevno právnych prekážkach brániacich uzavretiu tohto manželstva, láskavo to ohláste na farskom úrade.
  • V prípade zaopatrenia sviatosťou ťažko chorého, alebo cirkevného pohrebu obráťte sa prosím na pána farára  vdp. Petra Kuljačeka. Kontakt   +421 907 168 251

Spovede

Zbierky a dary

Farnosť Veselé

Štatút Farskej ekonomickej rady

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store