Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Výstavba kostola

Výstavba kostola

   Výstavba kostola sv. Cyrila a Metoda

Od stredoveku z cirkevného hľadiska patrili Rakovice, Ťapkové a Borovce (určitý čas) ako filiálky do obvodu rímskokatolíckej fary vo Veselom. Vo Veselom sa kostol zasvätený sv. Bartolomejovi, apoštolovi a mučeníkovi spomína v roku 1560. Voči tomuto kostolu sa Rakovice plnili aj svoje kresťanské povinnosti. Napríklad v roku 1997 poskytli sumu 50 tisíc korún na obnovu fasády kostola. V minulosti sa v Rakoviciach uvádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Kaplnka bola súčasťou kaštieľa a slúžila pre potreby zemepána.

Aktualizované 19.2.2008 -DD-

Myšlienkou výstavby kostola sa ešte v minulom storočí zaoberal otec biskup Peter Dubovský spolu so svojím švagrom p. Antonom Vrchkým, keď pri spoločných stretnutiach niekoľko hodín spolu uvažovali, predebatovávali a zaoberali sa touto myšlienkou. Všetky tieto úvahy a spoločné stretnutia v tomto období spravidla končili so záverom, že výstavba božieho chrámu v Rakoviciach nie je reálna z dôvodu nedostatku financií. Myšlienka začala naberať na vážnosti a vidina výstavby so zabezpečením finančných prostriedkov bola reálnejšia po roku 1989 z iniciatívy miestneho rodáka Mons. Petra Dubovského SJ a vtedajšieho obecného úradu pod vedením starostu obce p. Cyrila Kováča. Túžba po vlastnom kostole veriacich v obci nadobudla vážnejšie črty v roku 2001, keď Mons. Peter Dubovský vtedajšej dobe vikár Banskobystrickej diecézy, správca farnosti vo Veselom farár Eugen Daniš a starosta obce Dušan Daloš navštívili obec Stožok pri Detve kde sa v tom období staval kostol a obdobný s menšími úpravami by mal stáť aj v Rakoviciach. Predstava už bola a túžba stále hnala dopredu otca biskupa a starostu obce. Vážnosť tejto stavbe dala návšteva a prvé pracovné rokovanie s budúcim potencionálnym zodpovedným projektantom Prof. Ing. Jozefom Oláhom, CSc a autorom projektovej dokumentácie Doc. Ing. Arch. Štefanom Majtánom, CSc na katedre architektúry STU v Bratislave. Prebehlo niekoľko rokovaní a konzultácií už pozmenenej a doplnenej zostave za účasti Mons. Petra Dubovského, miestneho farára vo Veselom vystriedal farár Jozef Hužovič (ďalší „hnací motor“ tejto stavby) starostu obce Dušana Daloša a projektanta Doc. Ing. Arch. Štefana Majtána spolu so statikom Doc. Ing. Kalinajom.
Dňa 4. októbra 2001 bol vypracovaný projekt pre územné konanie stavby kostola v Rakoviciach, ktorý po výstavbe mal byť zasvätený patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavným investorom mal byť Rímskokatolícky farský úrad vo Veselom so správcom farnosti Mgr. Jozefom Hužovičom, za veľkej podpory rodáka z obce Mons. Petra Dubovského SJ a dobrej spolupráce Obecného úradu na čele so starostom obce Dušanom Dalošom.
Najprv sa vytypoval pozemok parc. č. 34 v k. ú. Rakovice za obecným úradom vo vlastníctve Rímsko – katolíckeho farského úradu Veselé. Ale tento pozemok nebol najvhodnejším miestom na výstavbu kostola a rokovaniach predstaviteľov cirkvi, zástupcov obce a občanov sa uvažovalo s možnosťou výstavby na inom pozemku. Starosta obce na základe odporúčania obecného zastupiteľstva prišiel predložil návrh obce a ponuku pozemku pre výstavbu kostola na parc. č. 797/1 v k. ú. Rakovice z časti vo vlastníctve obce, ktorý je situovaný v intravilánu obce za jestvujúcim pomníkom sv. Cyrila a Metoda. Po vypracovaní geometrického plánu a výškopisného zamerania a majetkovom vysporiadaní vlastníckych vzťahov do vlastníctva obce mohlo sa požiadať o umiestnenie stavby.
Po týchto uvedených prípravných prácach nastali nasledujúce či už viac, alebo menej významné dni z hľadiska výstavby kostola v Rakoviciach.
Dňa 22. februára 2002 bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal Obvodný úrad v Piešťanoch pod číslom 0000/2002 - Mi.
Dňa 5. júla 2002 na sviatok sv. Cyrila a Metoda Mons. Peter Dubovský SJ posvätil miesto určené pre stavbu kostola a zároveň posvätil aj základný kameň.

ZÁKLADNÝ KAMEŇ
KOSTOLA SV. CYRILA A METODA
POSVATIL DŇA
5. JÚLA 2002
Mons. Peter Dubovský SJ, biskup

Práve oslavy sv. Cyrila a Metoda bola veľmi vhodná príležitosť na tento akt. Každoročne už niekoľko rokov sa práve v tento deň na týchto oslavách stretávajú veriaci z okolitých obcí, aby si pripomenuli výročie príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko.
Dňa 18. júla 2002 sa k návrhom vyjadrovala liturgická komisia a sekcia pre sakrálnu architektúru a výtvarné umenie v Trnave pod vedením arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Bolo rozhodnuté, že stavba bude a nastal výber vhodného pozemku.
Deň 31. december 2002 bol dôležitým dňom pri snahe o výstavbu kostola v Rakoviciach kedy bolo vydané stavebného povolenia č. 2002/2561-Mi, Okresným úradom v Piešťanoch – odbor životného prostredia.
Už pri projektovaní nového kostola sa popri teologicko - liturgickej a duchovnej hodnote, brala do úvahy aj funkcia novej architektonickej dominanty obce.
Slávnostné odovzdanie staveniska bolo 24. februára 2003. Plocha určená výstavbu kostola bola odhumusovaná. Vytýčil sa pôdorys a začali sa kopať základy. Chronologický postup prác (klik postup prác).

Kostol je orientovaný v smere juhovýchod – severozápad, pričom hlavný vstup do kostola je orientovaný z juhovýchodnej strany smerom od štátnej cesty Piešťany – Trnava. Pôdorysný obvod kostola je z vytvorený v tvare byzantského kríža s polygonálnym uzáverom
Presbytéria. Jeho dĺžka je 21,50 m a šírka 13,10 m. Kostol masedlovitú konštrukciu strechy pokrytou škridlou s podvalbami. Veža je vtiahnutá do stavby a je ukončená dvojramenným krížom z nehrdzavejúcej ocele. Kríž je darom rodíny Karola Kostelného st. a synov Karola ml. a Jána. Vrchol veže aj s krížom siaha do výšky 21,50 m. Vo veži so zvukovými oknami pozdĺžneho tvaru budú umiestnené tri zvony na elektrický pohon. Hlavný vstup do kostola je z predsunutých schodov a rozptýlenej terasy. Nad zádverím je murovaný chórus prístupný z hlavnej lode točitým schodiskom. Na chóre je umiestnený orgán, dar Jozefa Brezinu s manželkou Katarínou. Zo zádveria je prístupná predsieň sociálno – hygienického zariadenia a miestnosť upratovačky. Sakristia je umiestnená pri hlavnom vstupe do kostola a je priamo prístupná z hlavnej lode a zo zádveria vedľajšieho vstupu. Podlaha v ktorej je zabudované podlahové kúrenie, je kombináciou mramoru a dlažby. Priestory kostola okrem elektrického osvetlenia tlmeného, bohoslužobného a slávnostného, sú osvetlené prirodzeným svetlom cez okná pozdĺžneho tvaru ukončené v tvare polovičného osemuholníka.
Z počtu obyvateľov obce vychádzal aj kapacitný návrh kostola, 120 miest na sedenie a ďalších 150 miest na státie. Lavice do kostola vyrobené z dubového dreva zhotovil M – desing Drahovce, p. Miklo. Hrubú stavbu kostola realizovala firma MIHO a spol., s.r.o. zo Žiliny, v zastúpení konateľom Jánom Mihom. Vedením stavby bol poverený Ing. Jaroslav Kasaj. Podľa stavebného rozhodnutia bola výška nákladov na stavbu kostola určená na 7 500 000.- Sk. Na základe realizácie a zmlúv o dielo bola výška nákladov dohodnutá na 8 200 000.- Sk.
Architektúrou, technológiou stavby, sakrálnym vybavením, požiarnou ochranou a ostatným vybavením (napr. elektrické osvetlenie a ozvučenie, elektrický pohon zvonov, digitálna signalizácia číselníka piesní, vykurovanie, inžinierske siete, vstup pre imobilných občanov), patrí kostol medzi moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na Slovensku.

Aktualizované 18.6.2008 -DD-
 

Organizácie

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapové portály

Mapový portálInterakívna mapa

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

ZMO

logo ZMO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom