Obsah

Výzdoba

     Každý týždeň sa v kostole sv. Cyrila a Metoda vytvára a aranžuje pri kríži krásna výzdoba ktorú, vytvára p. Ľudmila Zelezníková, naša kostolníčka. Kvetinová výzdoba v kostole je naaranžovaná v troch častiach. Hlavná výzdoba je pri kríži pred oltárom a doplňujúca výzdoba na bočných oltároch pod sochami sv. Cyrila a Metoda a Panny Márie.

-dd--