Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Vianočná

Vianočný adventný veniec pripravila a do kostola naaranžovala pani Lenka Mária Šintálová a ostatnú vianočnú kvetinovú výzdobu v kostlole sv. Cyrila a Metoda zabezpečila a vytvotila pani Ľudmila Zelezníková, kostolníčka kostola. Dovoz stromčeka zabezpečil starosta obce spolu s pracovníkmi obecného úradu Jozefom Výrostekom a Jaroslavom Treskoňom,  ktorý strom vypílil doviezol. Pri pílení stromu výškové preáce zabezpečovala firmy Plošiny Radovan Bábik. Strom darovala rodina pána Karola Talajku. Osadenie stromu v kostole do stojana previedli chlapi pod vedením Jaroslava Treskoňa a to Jozef Výrostek, Daniel Kollár, Pavol Bernát, Peter Slabvý a Pavol Vlha. Krásnu výzdobu stromčeka urobili ženy pod vedením pani kostolníčky Ľudmily Zelezníkovej, Mária Luhová, Majka Bednárová. Veľkou pomocou pri výškových prácach bol Jozef Luha a Stanislav Ruľák. Krásnu výzdobu už tradične každoročne doplňuje aj Betlehem, ktorý zapožičal do kostola Miroslav Valanec ml. Tento Betlehem vyrobil jeho dedko Imrich Valanec v Šulekove. Všetkým čo sa akoukoľvek formou pričinili o vytvorenie vianočnej výzdoby v kostole v Rakoviciach vyslovil vdp. Peter Kuljaček na svätej omši poďakovanie.

-dd-

 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store

http://index_admin.php?active=74&lang=sk