Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2010

 •  Koledovanie Dobrá novina bolo 410,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Bohu známi na potreby farnosti darovali 140,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Bohu známi na potreby farnosti darovali 100,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Bohu známi na stoličky na chórus darovali 309,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na potreby farnosti bolai 320,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na charitu bola 30,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 476,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 510,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 627,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka Halier sv. Petra bola 88,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na povodne bola 552,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na Cenácolo bola 180,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 350,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na katolícke masmédiá bola 186,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 268,50 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na seminár bola 213,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na charitu bola 190,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na Katolícku univerzitu bola 170,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na Haiti bola 530,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Koledovanie Dobrá novina bolo 392,27 €. Pán Boh odplať.

Zverejnené 19.12.2010 -DD-
Aktualizované 2.1.2012 -DD
-