Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2010

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2010
 •  Koledovanie Dobrá novina bolo 410,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Bohu známi na potreby farnosti darovali 140,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Bohu známi na potreby farnosti darovali 100,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Bohu známi na stoličky na chórus darovali 309,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na potreby farnosti bolai 320,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na charitu bola 30,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 476,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 510,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 627,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka Halier sv. Petra bola 88,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na povodne bola 552,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na Cenácolo bola 180,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 350,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na katolícke masmédiá bola 186,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na vchodové schody bola 268,50 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na seminár bola 213,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na charitu bola 190,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na Katolícku univerzitu bola 170,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Zbierka na Haiti bola 530,00 €. Pán Boh odplať.
 •  Koledovanie Dobrá novina bolo 392,27 €. Pán Boh odplať.

Zverejnené 19.12.2010 -DD-
Aktualizované 2.1.2012 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store