Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2011

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2011
 •   Koledovanie Dobrá novina bola 376,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 60,00 €. Pán Boh odplať
 •   Zbierka na faru v Borovciach bola 1 182,62 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 10,00 €. Pán Boh odplať
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať
 •   Zbierka jesenná na charitu bola 583,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 150,00 €. Pán Boh odplať
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 140,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na Misie bola 320,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 10,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 70,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na výchovu a vzdelávanie bola 156,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na orgán bola 346,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na masmédiá bola 157,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na okná na faru bola 225,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na okná na faru darovali 120,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na rakovický kostol darovali 165,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 211,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 206,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 231,30 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 233,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na jarnú charitu bola 175,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na okná na faru vo Veselom bola 368,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na Katolícku univerzitu bola 142,50 €. Pán Boh odplať.

Zverejnené 2.1.2012 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store