Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2011

 •   Koledovanie Dobrá novina bola 376,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 60,00 €. Pán Boh odplať
 •   Zbierka na faru v Borovciach bola 1 182,62 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 10,00 €. Pán Boh odplať
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať
 •   Zbierka jesenná na charitu bola 583,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 150,00 €. Pán Boh odplať
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 140,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na Misie bola 320,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 10,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 70,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na výchovu a vzdelávanie bola 156,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na orgán bola 346,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na masmédiá bola 157,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na okná na faru bola 225,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na okná na faru darovali 120,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na rakovický kostol darovali 165,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 211,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 206,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 231,30 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka Obeta srdca pre rodinu bola 233,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na jarnú charitu bola 175,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na okná na faru vo Veselom bola 368,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na Katolícku univerzitu bola 142,50 €. Pán Boh odplať.

Zverejnené 2.1.2012 -DD-