Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2012

 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 25,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Na Dobrú novinu sa vyzbieralo 390,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na misie darovali 100,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 125,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 110,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Na charitu sa vyzbieralo 465,60 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 30,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 10,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Na misie sa vyzbieralo 541,30 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 120,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 280,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 90,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 40,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Na výstavbu novej fary v Borovciach sa vyzbieralo 158,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 40,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 55,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 15,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Zbierka na WC vo farskom kostole bola 140,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 40,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 62,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Na Obulus sv. Petra sa vyzbieralo 117,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 30,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 20,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovali 100,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovalo 130,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Bohu známi na potreby farnosti darovalo 60,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Zbierka na Katolícku univerzitu bola 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Mariánske združenie na potreby farnosti darovalo 50,00 €. Pán Boh odplať.
 •   Do fondu solidarity na ABU sme poslali 605,45 €. Pán Boh odplať.

Zverejnené 2.1.2012 -DD-
Aktualizované 10.1.2013 -DD-