Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2014

 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  30,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach 135,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke za nenarodené deti sa vyzbieralo vo farnosti 209,30 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 116,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  85,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  45,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pútnicí z farnosti darovali na potreby farnosti Veselé 164,70 € a 657,00 KČ. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 110,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na misie sa vyzbieralo vo farnosti 429,70 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Ružencové bratstvo v Rakoviciach darovalo na vymaľovanie kostola v Rakoviciach 100,00 €.
 •   Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  60,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  25,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  60,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 140,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach 103,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  40,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  57,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  15,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  90,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 530,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  70,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  60,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Pri zbierke na masmédiá sa vyzbieralo vo farnosti 391,904 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  55,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  25,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Pri zbierke na seminár sa vyzbieralo vo farnosti 280,24 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 150,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 155,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  20,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 160,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Pri zbierke na charitu sa vyzbieralo v Rakoviciach  180,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 130,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Na akcii fašiangová maličkosť sa vyzbieralo v Rakoviciach 170,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  25,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali pre prvoprijímajúce deti na látku  10,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  40,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali pre prvoprijímajúce deti na látku 110,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali pre prvoprijímajúce deti na látku  50,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 345,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi z Veselého daroval pre prvoprijímajúce deti na látku  20,00 €. Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi z Rakovíc darovali pre prvoprijímajúce deti na látku 100,00 €. Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi daroval na opravu strechy kostola vo Veselom  10,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 115,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  45,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Koledníci Dobrá novina v Rakoviciach vykoledovali 401,36 €.  Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 220,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 •   Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.