Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2015

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2015
 • Koledníci Dobrá novina vyzbierali vo farnosti 1 441,00 € z toho v rakoviciach aPán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 340,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 870,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Chatitu ste ako farnosť obetovali  314,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 300,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 230,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  80,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka Sviečka za nenarodené deti ako farnosť ste obetovali 194,90 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Misie ako farnosť ste obetovali  359,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  390,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   80,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Ctitelia Sedembolestnej Panny Márie darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 35,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    40,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Dobročinné účely ako farnosť ste obetovali 272,56 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    40,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    49,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Dobrodinci darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach   510,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Katolícke masmédiá ako farnosť darovali 235,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    10,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach   145,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    35,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Boží hrob sme ako farnosť darovali 407,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    25,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  185,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    15,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Dobrodinec daroval na opravu strechy kostola vo Veselom     10,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    75,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    80,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  130,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  120,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  205,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    95,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka pre katlolícke školy na území Trnavskej arcidiezy bola 243,75 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  115,85 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  200,20 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  172,20 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom      5,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  170,00 €. Pán Boh zaplať.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store