Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2015

 • Koledníci Dobrá novina vyzbierali vo farnosti 1 441,00 € z toho v rakoviciach aPán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 340,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 870,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Chatitu ste ako farnosť obetovali  314,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 300,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 230,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  80,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka Sviečka za nenarodené deti ako farnosť ste obetovali 194,90 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Misie ako farnosť ste obetovali  359,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  390,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   80,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Ctitelia Sedembolestnej Panny Márie darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 35,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    40,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Dobročinné účely ako farnosť ste obetovali 272,56 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    40,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    49,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Dobrodinci darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach   510,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Katolícke masmédiá ako farnosť darovali 235,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    10,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach   145,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    35,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Boží hrob sme ako farnosť darovali 407,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    25,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  185,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    15,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Dobrodinec daroval na opravu strechy kostola vo Veselom     10,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    75,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    80,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  130,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  120,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  205,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach    95,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Zbierka pre katlolícke školy na území Trnavskej arcidiezy bola 243,75 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom   50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  115,85 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  200,20 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    20,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vymaľovanie kostola v Rakoviciach  172,20 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom      5,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  170,00 €. Pán Boh zaplať.