Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2016

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2016.
 • Pri zbierke Vianočná ofera sa za Veselé vyzbieralo 1 150,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Vianočná ofera sa za Rakovice vyzbieralo 570,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 230,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Rodičia prvoprijímajúcich detí darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 33,35 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  70,50 €. Pán Boh zaplať.
 • Z Vianočných trhov ste prispeli  na opravu strechy kostola  620,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Jesenná zbierka na charitu sa za našu farnosť vyzbieralo 380,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  470,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Sviečka za nenarodené deti sa za našu farnosť vyzbieralo 171,80 €. Pán Boh zaplať.
 • Dar arcibiskupského úradu na opravu strechy kostola vo Veselom 10 000,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Misijná ofera sa za našu farnosť vyzbieralo 1 710,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Farská ofera sa na opravu strechy kostola sa vyzbieralo 1 710,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  420,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  490,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  250,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  670,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Hodová ofera sa na opravu strechy kostola vyzbieralo 1 105,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  260,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  470,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  790,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  760,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Oferu sv. Otca sa za našu farnosť vyzbieralo  342,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Farskú oferu sa za našu farnosť vyzbieralo 1 635,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  1 280,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  710,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  510,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  570,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Katolícke masmédiá sa za našu farnosť vyzbieralo  303,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  170,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  590,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Ukrajinu sa za našu farnosť vyzbieralo  478,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 160,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na seminár sa za našu farnosť vyzbieralo  312,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 290,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na pomoc prensledovaným kresťanom sa za našu farnosť vyzbieralo  350,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Príspevok od Božieho hrobu na opravu strechy kostola vo Veselom 329,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Príspevok z farskej ofery na opravu strechy kostola vo Veselom 983,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  655,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 € .Pán Boh zaplať.
 • Príspevok Obce Veselé na opravu strechy kostola vo Veselom 3 000,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Charitu sa za našu farnosť vyzbieralo  311,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  800,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na školstvo Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  370,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  250,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  530,00 €. Pán Boh zaplať.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store