Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2016

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2016.

 • Pri zbierke Vianočná ofera sa za Veselé vyzbieralo 1 150,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Vianočná ofera sa za Rakovice vyzbieralo 570,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 230,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Rodičia prvoprijímajúcich detí darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 33,35 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  70,50 €. Pán Boh zaplať.
 • Z Vianočných trhov ste prispeli  na opravu strechy kostola  620,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Jesenná zbierka na charitu sa za našu farnosť vyzbieralo 380,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  470,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Sviečka za nenarodené deti sa za našu farnosť vyzbieralo 171,80 €. Pán Boh zaplať.
 • Dar arcibiskupského úradu na opravu strechy kostola vo Veselom 10 000,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Misijná ofera sa za našu farnosť vyzbieralo 1 710,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Farská ofera sa na opravu strechy kostola sa vyzbieralo 1 710,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  420,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  490,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  250,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  670,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Hodová ofera sa na opravu strechy kostola vyzbieralo 1 105,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  260,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  470,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  790,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  760,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Oferu sv. Otca sa za našu farnosť vyzbieralo  342,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Farskú oferu sa za našu farnosť vyzbieralo 1 635,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  1 280,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  710,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  510,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  570,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Katolícke masmédiá sa za našu farnosť vyzbieralo  303,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  170,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  590,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Ukrajinu sa za našu farnosť vyzbieralo  478,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 160,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na seminár sa za našu farnosť vyzbieralo  312,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 290,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na pomoc prensledovaným kresťanom sa za našu farnosť vyzbieralo  350,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Príspevok od Božieho hrobu na opravu strechy kostola vo Veselom 329,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Príspevok z farskej ofery na opravu strechy kostola vo Veselom 983,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  655,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 € .Pán Boh zaplať.
 • Príspevok Obce Veselé na opravu strechy kostola vo Veselom 3 000,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Charitu sa za našu farnosť vyzbieralo  311,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  800,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na školstvo Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  370,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  250,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  530,00 €. Pán Boh zaplať.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store

http://index_admin.php?active=74&lang=sk