Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2017.

 • Pri Farskej zbierke na opravu strechy kostola ste obetovali  2 087,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Katolícku charitu ste obetovali  330,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  250,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  420,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  440,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Hodovej ofere na opravu strechy kostola ste obetovali  1 230,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi chlapi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    60,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    600,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Farskej zbierke na opravu strechy kostola ste obetovali  1 825,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    620,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    890,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    490,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Dobročinné diela sv. Otca ste obetovali    334,00 €. Pán Boh zaplať.€
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom    570,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 1 150,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na katolícke médiá ste obetovali  250,00 €. Pán Boh zaplať.€
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  345,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na kňažský seminár ste obetovali  342,00 €. Pán Boh zaplať.€
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  350,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  570,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  210,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  2 933,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke veľkonočná ofera ste obetovali  2 201,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom 1 990,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na vežové hodiny kostola vo Veselom 4 640,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  340,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  620,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na charitu ste obetovali  390,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pozostalí po p. Šemetkovej darovali na opravu strechy kostola  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  340,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy ste obetovali  225,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  290,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Z pohrebu p. Verešovej darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  130,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Z pohrebu p. Bernátovej darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  50,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  140,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  620,00 €. Pán Boh zaplať.