Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2018.

 • Pri zbierke Výročitá ofera ste obetovali  2 000,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Rakovické šálky ste obetovali  150,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  850,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Dobrá novina ste obetovali  1 370,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  450,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na charitu ste obetovali  468,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  410,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  500,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  330,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na misie ste obetovali  563,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  470,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  660,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  590,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pútnici do Šaštína darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  182,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  370,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri farskej ofere ste obetovali  1 790,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  1 030,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri farskej zbierke ste obetovali  1 550,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  1 010,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  820,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Halier sv. Petra ste obetovali  290,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  720,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  290,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  360,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  170,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Na kňazský seminár ste obetovali  460,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  290,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  390,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Prenasledovaných kresťanov ste obetovali  360,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  170,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  475,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Na charitu  ste obetovali  360,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  420,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Farskej ofere  ste obetovali  1 590,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na potreby kostola vo Veselom  420,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na kvetinovú výzdobu vo Veselom  190,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Vianočnej ofere na opravu strechy kostola ste obetovali  1 281,00 €. Pán Boh zaplať.