Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2019.

 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Jarnej zbierke ste obetovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  960,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Farskej zbierke ste obetovali na opravu strechy kostola vo Veselom  1 680,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  360,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Katolícke školstvo - ofera ste obetovali  370,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  130,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  560,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  580,00 €. Pán Boh zaplať.