Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2019.

  • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  560,00 €. Pán Boh zaplať.
  • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  580,00 €. Pán Boh zaplať.