Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2019.

 • Bohu známi obetovali  410,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Zbierke na misie ste obetovali  610,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  510,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  220,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  170,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Zbierke výročitej hodovej ofere ste obetovali  1 005,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  170,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Zbierke na dobročinné diela svätého Otca ste obetovali  340,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  300,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  390,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Zbierke na katolícke médiá ste obetovali  350,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Zbierke na kňažský seminár ste obetovali  580,00 €.Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  240,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  150,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali  70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Výročitej ofere ste obetovali na opravu strechy kostola vo Veselom  2 450,00 €.
 • Pri Ofere od Božieho hrobu ste obetovali na opravu strechy kostola vo Veselom  540,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  200,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  360,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  150,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Ctitelia sv. Jozefa z Veselého darovali na opravu strechy kostola  101,70 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Jarnej zbierke ste obetovali na opravu strechy kostola vo Veselom  320,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  960,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri Farskej zbierke ste obetovali na opravu strechy kostola vo Veselom  1 680,00 €.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  360,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  270,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  400,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke Katolícke školstvo - ofera ste obetovali  370,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  130,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  560,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi darovali na opravu strechy kostola vo Veselom  580,00 €. Pán Boh zaplať.