Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2020.

 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote  70,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 460,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Pri zbierke na Katolícke školy ste obetovali 370,00. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 300,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 130,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote   90,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Na liturgické oblečenie pre Pražské Jezuliatko sa vyzbieralo 600,-€.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 350,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Na bežnom účte farnosti je 6 100,00 €.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 320,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 390,00 €. Pán Boh zaplať.