Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2020.

  • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 350,00 €. Pán Boh zaplať.
  • Na bežnom účte farnosti je 6 100,00 €.
  • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 320,00 €. Pán Boh zaplať.
  • Bohu známi obetovali milodary v hodnote 390,00 €. Pán Boh zaplať.