Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Návšteva partnerskej obce - 5.12.2008

Prvá návšteva českých Rakovíc

V piatok ráno 5. decembra 2008, deň pred Mikulášom sa o 4:00 hod. ráno vydali na pracovnú návštevu Dušan Daloš, starosta obce a konatelia firmy J.M.L.I. Rakovice, s.r.o. Jozef Mrišo st. a Ivan Lipka do južných Čiech okolia severného Písecka, kde sa nachádza obec Rakovice.
Cesta ubiehala celkom dobre a po vybavení určitých pracovných náležitostí v Jindřichovom Hradci po trošku zľadovatenej ceste č. 4 (Strakonickej) smerom do Prahy, dorazili o 1000 hod. pred tabuľu, ktorá oznamovala „Rakovice 2 km“. Odbočili krátko po vjazde do Čimelíc a po dvoch kilometroch, o niekoľko minút sa už fotili pred vstupným označením obce Rakovice. Obce cez ktorú asi do roku 1730 prechádzala dávna obchodná cesta a neskôr císarská cesta, vedúca z Prahy do Písku.
Na obecnom úrade ich privítal zástupca starostu obec Ing. Masný a p. Mrzena.  Po privítaní a prehliadke obecného úradu si prezreli požiarnu zbrojnicu a nasledovala prehliadka obce. Na pracovnom obede starosta Rakovíc (SK) predniesol návrh na partnerskú cezhraničnú spoluprácu pre uvedené obce. Jeho návrh spočíval vo výmene pracovných poznatkov a skúseností obecných úradov, obecných zastupiteľstiev, základných škôl, podnikateľských subjektov a neposlednej miere aj občanov. Hostitelia s návrhom predbežne súhlasili a obidve strany sa zhodli na potrebe prerokovať tieto návrhy na decembrových zasadnutiach obecných zastupiteľstiev obidvoch obcí. V prípade kladného rozhodnutia v ďalšom postupe starosta Rakovíc (SK) navrhol uskutočniť ďalšie pracovné stretnutie obidvoch obecných zastupiteľstiev. Zástupca starostu Ing. Masný navrhol uskutočniť toto stretnutie v Čechách v prvom štvrťroku 2009. Na záver si hostia prezreli pamätihodnosti Rakovíc (CZ)
Po 5 hodinovej návšteve, ktorá prebehla v srdečnom a veľmi priateľskom duchu sa hostia vydali s veľmi dobrými pocitmi na cestu domov.
-dd-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store