Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Návšteva partnerskej obce - 5.12.2008

Návšteva partnerskej obce - 5.12.2008

Návšteva partnerskej obce - 5.12.2008

Prvá návšteva českých Rakovíc
V piatok ráno 5. decembra 2008, deň pred Mikulášom sa o 4:00 hod. ráno vydali na pracovnú návštevu Dušan Daloš, starosta obce a konatelia firmy J.M.L.I. Rakovice, s.r.o. Jozef Mrišo st. a Ivan Lipka do južných Čiech okolia severného Písecka, kde sa nachádza obec Rakovice.
Cesta ubiehala celkom dobre a po vybavení určitých pracovných náležitostí v Jindřichovom Hradci po trošku zľadovatenej ceste č. 4 (Strakonickej) smerom do Prahy, dorazili o 1000 hod. pred tabuľu, ktorá oznamovala „Rakovice 2 km“. Odbočili krátko po vjazde do Čimelíc a po dvoch kilometroch, o niekoľko minút sa už fotili pred vstupným označením obce Rakovice. Obce cez ktorú asi do roku 1730 prechádzala dávna obchodná cesta a neskôr císarská cesta, vedúca z Prahy do Písku.
Na obecnom úrade ich privítal zástupca starostu obec Ing. Masný a p. Mrzena.  Po privítaní a prehliadke obecného úradu si prezreli požiarnu zbrojnicu a nasledovala prehliadka obce. Na pracovnom obede starosta Rakovíc (SK) predniesol návrh na partnerskú cezhraničnú spoluprácu pre uvedené obce. Jeho návrh spočíval vo výmene pracovných poznatkov a skúseností obecných úradov, obecných zastupiteľstiev, základných škôl, podnikateľských subjektov a neposlednej miere aj občanov. Hostitelia s návrhom predbežne súhlasili a obidve strany sa zhodli na potrebe prerokovať tieto návrhy na decembrových zasadnutiach obecných zastupiteľstiev obidvoch obcí. V prípade kladného rozhodnutia v ďalšom postupe starosta Rakovíc (SK) navrhol uskutočniť ďalšie pracovné stretnutie obidvoch obecných zastupiteľstiev. Zástupca starostu Ing. Masný navrhol uskutočniť toto stretnutie v Čechách v prvom štvrťroku 2009. Na záver si hostia prezreli pamätihodnosti Rakovíc (CZ)
Po 5 hodinovej návšteve, ktorá prebehla v srdečnom a veľmi priateľskom duchu sa hostia vydali s veľmi dobrými pocitmi na cestu domov.
-dd-