Obsah

Imatrikulácia

Imatrikulácia

Imatrikulácia prvákov

Dňa 16. novembra 2016 sa v základnej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov v spolupráci s centrom voľného času. Chodba školy sa zmenila na rozprávkovú krajinu Elfov a víl. Rozprávkoví pomocníci na všetko dohliadali pod vedením Elfa (tety Katky). Pri tomto akte - imatrikulácie na všetko dohliadala porota v zložení - kráľ školy (riaditeľ Pavol Krátky), kráľovná elfov Galadier (zástupkyňa riaditeľa Denisa Benedikovičová) a čarodej Gandalf (triedny učiteľ František Boháč). Naši najmenší žiaci museli preukázať vedomosti i schopnosti z oblasti matematiky, slovenského jazyka, telesnej i hudobnej výchovy. Po tejto skúške sľúbili, že budú dodržiavať sľub prváka.  Následne pán kráľ prešiel k samotnému pasovaniu prvákov za právoplatných žiakov našej školy a za rytierov elfskej ceruzky.  Každý žiak si zaslúžil tričko i fotku na pamiatku s dekrétom, ktorý podpísali vlastným odtlačkom prstov. Po všetkých ceremóniách si naši prváčikovia zatancovali  s myšiakom a so Spongebobom z občianskeho združenia Myška.

Fotogaléri