Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Komunálny odpad

Zvoz zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje obec od roku 2022 v pravidelných štvortýždňových intervaloch  každých 28 dní v pondelok, prvýkrát v roku 2022 dňa 3. januára, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu. Celková dĺžka uličnej siete je 3,4 km. Obec má vybudovanú vlastnú skládku, ktorá slúži aj ďalším 27 obciam a mestám z okresu Piešťany, Nové Mesto nad Váhom,  Hlohovec a z časti aj Trnava. Komunálny odpad je ukladaný na vybudovanú a riadenú skládku komunálneho odpadu nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce. Prevádzkovateľom skládky je Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s., stredisko Piešťany  a likvidáciu odpadu KOS, s.r.o. Kostolné.

vývozný_kalendár_2024 Typ: DOC dokument, Velkosť: 60 kB

kalendár vývozu odpadu 2 polrok 2024 Typ: XLSX dokument, Velkosť: 13.89 kB

poplatky_za_odpad_ informácie

Štruktúra komunálneho odpadu:
  •   zmesový komunálny odpad (odpad z domácností, obchodov podnikov - nie odpad z výroby);
  •   odpad z čistenia ulíc.  
Stav a úroveň zberu a zvozu:     
  •   obec má organizovaný zber komunálneho odpadu;
  •   všetky domácnosti v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami.
Veľkosti nádob:
  •   120 l (občania), vývoz každých 28 dní
  •   120 l, 1 100 l (organizácie), vývoz každých 28 dní  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018: 31,91 %

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 47,82 %

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020: 65,01 %  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 : 74,01 %

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 : 68/79%

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 (67.44 kB)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.93 MB

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 492.27 kB

 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store