Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Odpadové hospodárstvo

Obec Rakovice vytriedila za rok 2019 objem 36 000 kg z komunálneho odpadu, čím prispela k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kg CO2.  Ďakujeme všetkým občanom za zodpovedné triedenie odpadov.

Úroveň vytriedenia komunánych odpadov za rok 2019 : 47,82 %

Certifikát za rok 2019 na množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu

Obec Rakovice od októbra 2017 eviduje množstvá odpadov vyvážaných z obce prostredníctvom elektronického systému evidencie odpadov. Pre bližšie objasnenie uvádzame vysvetlenie metodiky evidencie a metodiku výpočtu miery triedenia.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 : 31,91 %

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store