Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Samospráva

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú každý mesiac zvyčajne posledný týždeň v mesiaci.

Pozvánka na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

zasadnutia

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všetky doteraz platné Všeobecné záväzné nariadenia obce podľa poradia a dátumu ich postupného schvaľovania, alebo novelizácie.
Platné nariadenia obce

 

Uvedené jednotlivé poplatky sú schválené uzneseniami obecných zastupiteľstiev.

správne poplatky    

poplatky za služby

 

 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store