Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2009

Bežné príjmy           2007        2008          2009
Daňe z príjmov, majetku        5 100 000    5 275 000  5 560 000
Dane za špecifické služby 2 220 000 2 320 000   2 420 000
Nedaňové príjmy z vl. majet. a podnikania   266 000     266 000       266 000
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a platby 140 000 140 000 140 000
Nedaňové príjmy z tuzem. úverov a vkladov  3 000 3 000  3 000
Nedaňové príjmy - iné  1 000  1 000 1 000
Bežné príjmy spolu    13 630 000 13 905 000 14 290 000
Kapitálové príjmy   2007    2008  2009 
Kapitálové príjmy    0 0          0
Tuzemské kapitálové granty   0  0   0
Kapitálové príjmy spolu     0 0    0 
Príjmové finančné operácie     2007   2008    2009   
Príjmy z ostatných operácií  0  0   0
Tuzemské úvery a pôžičky     0  0 0
Príjmové finančné operácie     0   0   0

   

Bežné príjmy  13 630 000 13 905 000 14 290 000
Kapitálové príjmy   0 0 0
Príjmové finančné operácie   0 0 0
Vlast. príjmy RO s právnou subj 200 000 200 000 200 000
Rozpočtové príjmy spolu 13 830 000 14 105 000 14 490 000

Rozpočet obce r. 2007 - 2009 - úplný

Rozpočet obce r. 2007 - 2009 - úplný.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 135,5 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 30. 7. 2020

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store