Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2009

Bežné príjmy           2007        2008          2009
Daňe z príjmov, majetku        5 100 000    5 275 000  5 560 000
Dane za špecifické služby 2 220 000 2 320 000   2 420 000
Nedaňové príjmy z vl. majet. a podnikania   266 000     266 000       266 000
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a platby 140 000 140 000 140 000
Nedaňové príjmy z tuzem. úverov a vkladov  3 000 3 000  3 000
Nedaňové príjmy - iné  1 000  1 000 1 000
Bežné príjmy spolu    13 630 000 13 905 000 14 290 000
Kapitálové príjmy   2007    2008  2009 
Kapitálové príjmy    0 0          0
Tuzemské kapitálové granty   0  0   0
Kapitálové príjmy spolu     0 0    0 
Príjmové finančné operácie     2007   2008    2009   
Príjmy z ostatných operácií  0  0   0
Tuzemské úvery a pôžičky     0  0 0
Príjmové finančné operácie     0   0   0

   

Bežné príjmy  13 630 000 13 905 000 14 290 000
Kapitálové príjmy   0 0 0
Príjmové finančné operácie   0 0 0
Vlast. príjmy RO s právnou subj 200 000 200 000 200 000
Rozpočtové príjmy spolu 13 830 000 14 105 000 14 490 000

Rozpočet obce r. 2007 - 2009 - úplný

Rozpočet obce r. 2007 - 2009 - úplný.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 135,5 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 30. 7. 2020

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store

http://index_admin.php?active=74&lang=sk