Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Europsky parlament

Výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 v Obci Rakovice

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:                    460

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                                                                     46 (10%)

Počet odovzdaných obálok:                                                                                                        46

Počet platných odovzdaných hlasov:                                                                                        44

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

NOVA, KONZERVATÍVNI DEMOKRATI SLOVENSKA, OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA:                                                                                                                                           4

KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE:                                                                                   4

SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA:                                                                                               4

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA:                                                                                                   1

NÁROD A SPRAVODLIVOSŤ - NAŠA STRANA                                                                           0

MAGNIFICAT SLOVAKIA                                                                                                                1

DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA                                                                                      0

7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA                                                             0

MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA - MAGYAR

KERESZTÉNYDEMOKRATA SZOVETSÉG                                                                                    0

STRANA TIP                                                                                                                                     6

ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO                                                                                         1

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                                                                                       1

NOVÝ PARLAMENT                                                                                                                         0

MOST - HÍD                                                                                                                                       0

KRESŤANSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA                                                                      0

STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA                                                                                1

STRANA ZELENÝCH                                                                                                                       0

VZDOR - STRANA PRÁCE                                                                                                              0

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI                                                                            2

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ                                                                                                          0

SLOBODA A SOLIDARITA                                                                                                               4

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA                                                                                           0

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA                                                                                      1

ÚSVIT                                                                                                                                                0

STRANA OBČIANSKEJ ĽAVICE                                                                                                    0

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA  1

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA         13

PRIAMA DEMOKRACIA, KRESŤANSKÁ ĽUDOVÁ STRANA                                                      0

STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY - MAGYAR KOZOSSÉG PÁRTJA                                      0

Zverejnené 27.5.2014 -DD-

Výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 v Obci Rakovice

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                    460
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                       46(10%)
Počet odovzdaných obálok                                                                                                         46

Zverejnené 27.5.2014 -DD-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store

http://index_admin.php?active=74&lang=sk