Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Europsky parlament

Výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 v Obci Rakovice

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:                    460

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                                                                     46 (10%)

Počet odovzdaných obálok:                                                                                                        46

Počet platných odovzdaných hlasov:                                                                                        44

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

NOVA, KONZERVATÍVNI DEMOKRATI SLOVENSKA, OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA:                                                                                                                                           4

KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE:                                                                                   4

SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA:                                                                                               4

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA:                                                                                                   1

NÁROD A SPRAVODLIVOSŤ - NAŠA STRANA                                                                           0

MAGNIFICAT SLOVAKIA                                                                                                                1

DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA                                                                                      0

7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA                                                             0

MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA - MAGYAR

KERESZTÉNYDEMOKRATA SZOVETSÉG                                                                                    0

STRANA TIP                                                                                                                                     6

ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO                                                                                         1

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                                                                                       1

NOVÝ PARLAMENT                                                                                                                         0

MOST - HÍD                                                                                                                                       0

KRESŤANSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA                                                                      0

STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA                                                                                1

STRANA ZELENÝCH                                                                                                                       0

VZDOR - STRANA PRÁCE                                                                                                              0

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI                                                                            2

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ                                                                                                          0

SLOBODA A SOLIDARITA                                                                                                               4

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA                                                                                           0

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA                                                                                      1

ÚSVIT                                                                                                                                                0

STRANA OBČIANSKEJ ĽAVICE                                                                                                    0

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA  1

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA         13

PRIAMA DEMOKRACIA, KRESŤANSKÁ ĽUDOVÁ STRANA                                                      0

STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY - MAGYAR KOZOSSÉG PÁRTJA                                      0

Zverejnené 27.5.2014 -DD-

Výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 v Obci Rakovice

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                    460
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                       46(10%)
Počet odovzdaných obálok                                                                                                         46

Zverejnené 27.5.2014 -DD-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store