Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Komunálne voľby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Rakoviciach zaznamenala tieto výsledky:
 
Celkový počet osôb vo volebnom obvode zapísaných do zoznamu voličov:                  476
Počet voličov, ktorým boli vydanéobálky:                                                                              233
Počet odovzdaných obálok:                                                                                                     233
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
                                                                                                                                                       230
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:                   221
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na starostu obce:
1.  Dušan Daloš, SMER-sociálna demokracia  počet hlasov:                                              221
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do Obecného zastupiteľstva zoradených podľa počtu hlasov:
 1.  Ing. Július Šmýkal, nezávislý kandidát   počet hlasov:                                                 199
 2.  Mgr. Romana Dalošová , nezávislý kandidát                                                                       149                                
 3.  Ing. Ján Baracka, nezávislý kandidát                                                                               141
 4.  Anna Magalová, Slovenská národná strana                                                                   119
 5.  Radovan Bábik, SMER-sociálna demokracia                                                                    97
 6.  Monika Masárová, nezávislý kandidát                                                                               73
 7.  Ing. Andrea Hochelová, nezávislý kandidát                                                                       66
 8.  Mária Šintálová, nezávislý kandidát                                                                                   50
 
Celkom sa na komunálnych voľbách v Rakoviciach zúčastnilo 233 voličov, čo je 48,95 %.
Miestna volebná komisia osvedčuje, že za starostu obce Rakovice na funkčné obdobie 2014 až 2018 bol zvolený Dušan Daloš.
Miestna volebná komisia osvedčuje, že za poslancov Obecného zastupiteľstva Rakovice na funkčné obdobie 2014 až 2018 boli zvolení:
 1.  Ing. Július Šmýkal                 
 2.  Mgr. Romana Dalošová                                                      
 3.  Ing. Ján Baracka                                
 4.  Anna Magalová           
 5.  Radovan Bábik                   

Zverejnené 15.11.2014 -DD-
Aktualizované 16.11.2014
[vysledky_volieb_15_11_2014.rtf (54 kB)]

Zverejnené 16.11.2014 -DD-

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky boli voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené na sobotu

15. novembra 2014

Určenie počtu poslancov v Obecnom zastupiteľstve a volebných obvodov v Obci Rakovice

Obec Rakovice má ku dňu 24.07.2014

561 obyvateľov

Zverejnené 25.7.2014 -DD-

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Zapisovateľka miestnej volebnej Jarmila Chnápková, č.t. 0915 160 011, 0911 501 021, bytom Borovce č. 86, bude prijímať kandidátne listiny pre komunálne voľby dňa 21.9.2014, t. j. v nedeľu, v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod.  na Obecnom úrade Rakovice, Rakovice č. 42

 
Zverejnené 19.9.2014 -DD-

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Rakovice [vyhlásenie_kandidatúry_starosta_obce_Rakovice.rtf (30.6 kB)]

Zverejnené 25.9.2014 -DD-

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach [vyhlásenie_kandidatúry_poslanci_obce_Rakovice.rtf (36.7 kB)]

Zverejnené 25.9.2014 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store