Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Voľba prezidenta SR

Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR konané dňa 29.3.2014 v Obci Rakovice

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:                                           452
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                                       223; 49,34%
Počet odovzdaných obálok                                                                                                      223
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                                        223
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
  
Priezvisko, meno kandidáta, titul         Počet hlasov
 • Fico Robert, doc. JUDr., CSc.                  87
 • Kiska Andrej, Ing.                                      136
 
Zverejnené 30.3.2014 -DD-
Aktualizované 27.5.2014
 
Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR dňa 15.03.2014 v Obci Rakovice
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:                                           454
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                                       200; 44,05%
Počet odovzdaných obálok:                                                                                                     200
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                                        199
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
                                                            

Priezvisko, meno kandidáta, titul:       Počet hlasov

 • Bárgos Gyula                                     1
 • Behýl Jozef, Mgr                               1
 • Čarnogurský Ján, JUDr.                   3
 • Fico Robert, doc. JUDr., CSc.          53
 • Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS        0
 • Hrušovský Pavol, JUDr.                   5
 • Jurišta Ján, PhDr.                             1
 • Kiska Andrej, Ing.                             62
 • Kňažko Milan                                    27
 • Martinčko Stanislav                         0
 • Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.     0
 • Mezenská Helena, Mgr                   7
 • Procházka Radoslav, JUDr., PhD.      39
 • Šimko Jozef, JUDr.                          0
Zverejnené 17.3.2014 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store

http://index_admin.php?active=74&lang=sk