Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Voľba prezidenta SR

Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR konané dňa 29.3.2014 v Obci Rakovice

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:                                           452
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                                       223; 49,34%
Počet odovzdaných obálok                                                                                                      223
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                                        223
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
  
Priezvisko, meno kandidáta, titul         Počet hlasov
 • Fico Robert, doc. JUDr., CSc.                  87
 • Kiska Andrej, Ing.                                      136
 
Zverejnené 30.3.2014 -DD-
Aktualizované 27.5.2014
 
Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR dňa 15.03.2014 v Obci Rakovice
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:                                           454
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                                       200; 44,05%
Počet odovzdaných obálok:                                                                                                     200
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                                        199
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
                                                            

Priezvisko, meno kandidáta, titul:       Počet hlasov

 • Bárgos Gyula                                     1
 • Behýl Jozef, Mgr                               1
 • Čarnogurský Ján, JUDr.                   3
 • Fico Robert, doc. JUDr., CSc.          53
 • Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS        0
 • Hrušovský Pavol, JUDr.                   5
 • Jurišta Ján, PhDr.                             1
 • Kiska Andrej, Ing.                             62
 • Kňažko Milan                                    27
 • Martinčko Stanislav                         0
 • Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.     0
 • Mezenská Helena, Mgr                   7
 • Procházka Radoslav, JUDr., PhD.      39
 • Šimko Jozef, JUDr.                          0
Zverejnené 17.3.2014 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store