Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Voľby do Národnej rady SR

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov                          467
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                         294
  • Počet voličov, ktoré odovzdali obálku podľa § 24                   293
  • Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny            1
  • Počet platných odovzdaných hlasov                                          288
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:    
Číslo kand.listiny Názov strany Počet hlasov
1 Strana TIP 4
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 30
4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0
5 ŠANCA 2
6 SME RODINA - Boris Kollár 27
7 Strana zelených Slovenska 4
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia -
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
0
10 VZDOR - strana práce 0
11 MOST-HÍD 3
12 Slovenská národná strana 28
13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 0
14 Komunistická strana Slovenska 0
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 0
16 SMER - sociálna demokracia 86
17 Kresťanskodemokratické hnutie 11
18 Slovenská občianska koalícia 1
19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 48
20 #SIEŤ 19
21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 0
22 PRIAMA DEMOKRACIA 1
23 Sloboda a Solidarita 24

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015 rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený

informácia pre voliča

Informácia o poštovej adrese a elektronickej adrese Obce Rakovice na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

poštová adresa: Obec Rakovice, 922 08  Rakovice č. 42

elektronická adresa: rakovice@stonline.sk

informácia

 

V zmysle § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou písomne alebo elektronicky (do 15. 01. 2016).

Poštová adresa:  Obec Rakovice, 922 08  Rakovice č. 42

Elektronická adresa:  rakovice@stonline.sk

 

V zmysle § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  môže volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme alebo elektronicky.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom volieb.

Poštová adresa:  Obec Rakovice, 922 08  Rakovice č. 42

Elektronická adresa:  rakovice@stonline.sk

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store