Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice na rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné od roku 2017

VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN schválené dňa 13.12.2016
 • VZN zverejnené dňa 14.12.2016
 • VZN účinné dňa: 01.01.2017

VZN č. 23/2016

 

VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 13.12.2016
 • VZN zverejnené dňa 15.12.2016
 • VZN účinné dňa: 01.01.2017

VZN č. 24/2016

 

VZN č. 13/2017 o miestach určených nas umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

 • VZN schválené dňa 9.8.2017
 • VZN zverejnené dňa 10.8.2017
 • VZN účinné dňa: 25.08.2017

VZN č. 13/2017

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store