Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné v roku 2014

Návrh VZN č. 24/2013/1, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice


Návrh VZN č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Rakovice

VZN č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Rakovice
VZN č. 24/2013/1, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice s dodatkom č. 1

VZN č. 13/2014 o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store