Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

VZN

Rok 2019

VZN č. 23/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN schválené dňa 14.12.2018 VZN zverejnené dňa 14.12.2018 VZN účinné od 1.1.2019
vzn_23_2018_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,41 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 17. 12. 2018

VZN č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení na území Obce Rakovice

VZN schválené dňa 14.12.2018 VZN zverejnené dňa 14.12.2018 VZN účinné dňa 1.1.2019
vzn_24_2018_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,41 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 14. 12. 2018

Rok 2018

VZN č. 24/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a šk.zariadení

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 15.12.2017 VZN účinné dňa 01.01.2018
vzn_24_2017_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,03 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 18. 1. 2018

VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 15.12.2017 VZN účinné dňa 01.01.2018
VZN_ 3_2017_ zápis_detí_do_ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,16 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 18. 1. 2018

VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 18.12.2017 VZN účinné dňa 01.01.2018
6_2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,46 kB
Stiahnuté: 375×
Vložené: 18. 1. 2018

Rok 2017

VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

VZN schválené dňa 13.12.2016 VZN zverejnené dňa 15.12.2016 VZN účinné dňa: 01.01.2017
vzn_24_2016_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,57 kB
Stiahnuté: 1,491×
Vložené: 2. 11. 2017

VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN schválené dňa 13.12.2016 VZN zverejnené dňa 14.12.2016 VZN účinné dňa: 01.01.2017
vzn_23_2016_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,67 kB
Stiahnuté: 1,543×
Vložené: 2. 11. 2017

VZN č. 13/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov

VZN schválené dňa 09.08.2017 VZN zverejnené dňa 10.08.2017 VZN účinné dňa 25.08.2017
vzn_13_2017_miesta_na_plagáty_volebná_kampaň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,47 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 18. 1. 2018

VZN č. 28/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN schválené dňa 26.10.2017 VZN zverejnené dňa 07.11.2017 VZN účinné dňa 22.11.2017
vzn_28_2017_elektronické_služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,25 kB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 18. 1. 2018

VZN č. 29/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnopl.dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Rakovice"

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 15.12.2017 VZN účinné dňa 30.12.2017
VZN_29_2017_zmeny_a_doplnky_ÚPO_č_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,27 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 18. 1. 2018

Rok 2016

VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice

VZN schválené dňa 29.02.2016 VZN zverejnené dňa 01.03.2016 VZN účinné dňa: 16.03.2016
vzn_16_2016_o_poskytovaní_dotácií.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 317,77 kB
Stiahnuté: 1,616×
Vložené: 2. 11. 2017

Návrhy VZN

Návrh VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

Zverejnené 24.11.2016
návrh_vzn_24_2016_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,01 kB
Stiahnuté: 1,473×
Vložené: 2. 11. 2017

Návrh VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 24.11.2016
návrh_vzn_23_2016_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,01 kB
Stiahnuté: 1,531×
Vložené: 2. 11. 2017

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store