Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

VZN

Platné VZN

VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľností

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2021
vzn_1_2020_daň_z_nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,08 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.07.2016
vzn_2_2016_o_nakladaní_s_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,63 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2018
vzn_3_2017_ zápis_detí_do_ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,8 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.09.2013
vzn_4_2013_o_niektorých_podmienkach_držania_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,24 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 5 o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2012
vzn_5_o_verejnej_kanalizácií_odpadových_vodách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,72 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2018
vzn_6_2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,45 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 7 o úhradách za sociálne služby na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 20.09.2009
vzn_7_o_úhradách_za_sociálne_služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,81 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.09.2020
vzn_8_2020_poplatky_škola_a_školské_zariadenia_od_01092020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,48 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 9 o čistote na území obce Rakovice

VZN č. 9 o čistote na území obce Rakovice
vzn_9_o_čistote_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,78 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je Obec Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 02.09.2015
vzn_10_2015_školský_obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,82 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 11 o používaní zábavnej pyrotechniky

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2009
vzn_11_o používaní zábavnej pyrotechniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,52 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 12, ktorým sa upravujú podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri tejto ochrane v obci Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2007
vzn_12_ochrana_utajovaných_skutočností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,12 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 13/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

VZN nadobudlo účinnosť dňom 25.08.2017
vzn_13_2017_miesta_na_plagáty_volebná_kampaň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,58 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 14/2021 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach

VZN nadobúda účinnosť dňom 20.11.2021
vzn_14_2021_o_podmienkach_a_kritériách_prideľovania_a_správy_nájomných_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,8 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 5. 11. 2021

VZN č. 17 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 18.03.2007
vzn_17_chov zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,44 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 18/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňa 02.09.2021
vzn_18_2021_predaj_a_prevádzka_služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,58 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 5. 11. 2021

VZN č. 19/2014 o dani za psa

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2015
vzn_19_2014_dan_za_psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,48 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 20/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2013
vzn_20_2012_daň_za_užívanie_verejného_priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,04 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 21/2014 o dani za ubytovanie na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2015
vzn_21_2014_daň_ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,3 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 22/2012 o dani za jadrové zariadenie

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2013
vzn_22_2012_daň_za_jadrové_zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,18 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 14. 5. 2021
Zobrazeno 1-20 z 29

Úrad

Mapové portály

Mapový portálInterakívna mapa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 519
TÝŽDEŇ: 2195
CELKOM: 1013337

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store