Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Zmluvy

Objednávky - faktúry - zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 7. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete ev.č. 1000160722 zo dňa 12.8.2022

19/2024

0,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Rakovice

1. 7. 2024

Mandátna zmluva

18/2024

15 000,00 EUR

Green Moon Co. s.r.o.

Obec Rakovice

26. 6. 2024

Zmluva o dodávke plynu č. 6303034567

17/2024

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Rakovice

28. 5. 2024

Nájomná zmluva č. 32092024

16/2024

150,05 EUR

Obec Rakovice

Lucia Společníková

27. 5. 2024

Dohoda č. 12/2024 o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Myjava v roku 2024

12/2024

48,00 EUR

Obec Rakovice

Mesto Myjava

30. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní: služieb technika požiarnej ochrany, služieb autorizovaného bezpečnostného technika č. 6/2024

15/2024

180,00 EUR

Miroslav Madeja

Obec Rakovice

30. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár č. 11/2024

11/2024

720,00 EUR

Obec Rakovice

Spoločnosť pre zmysluplný život

29. 4. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2024

14/2024

108,00 EUR

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice

Obec Rakovice

29. 4. 2024

Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice č. 21/2024

13/2024

0,00 EUR

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice

Obec Rakovice

9. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

D/02/007/2024

8,05 EUR

Obec Rakovice

Milan Štefina

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10/2024

10,00 EUR

Obec Rakovice

Obec Veselé,346,922 08,Veselé

14. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 6102024

9/2024

150,05 EUR

Obec Rakovice

Lucia Jurišová, Tomáš Juriš

13. 3. 2024

Zmluva o prenájme majetku obce č. 8/2024

8/2024

1,00 EUR

Obec Rakovice

Telovýchovná jednota Rakovice

14. 2. 2024

Dohoda o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie

6/2024

0,00 EUR

Ecocities, s.r.o., 92101 Piešťany

Obec Rakovice

12. 2. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2024

5/2024

300,00 EUR

Obec Rakovice

PWL Fitnes Club Veľké Kostoľany

8. 2. 2024

Zmluva o nájme priestorov

4/2024

250,00 EUR

Obec Rakovice

ADTV, spol. s r.o.

26. 1. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve

Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2009

0,00 EUR

Obecná kanalizačná, s.r.o

Obec Rakovice

19. 1. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1_809254983267

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava

Obec Rakovice

19. 1. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1_809254424582

193,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava

Obec Rakovice

12. 1. 2024

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/06921/001

80,40 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Rakovice

29. 12. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/360

Neuvedené

Obec Rakovice

ELEKOS

13. 12. 2023

Dohoda o spolupráci č. 2023/3/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

2023/3/CVČ

4 800,00 EUR

Obec Veselé,346,922 08,Veselé

Obec Rakovice

13. 12. 2023

Dohoda o spolupráci č. 2023/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

2023/5/CVČ

160,00 EUR

Mesto Vrbové

Obec Rakovice

6. 12. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení združenia obcí Veselé ČOV

Dodatok č.2

0,00 EUR

Obec Rakovice

Obec Borovce, Obec Veselé, Obec Dubovany

6. 12. 2023

Poistná zmluva

2409318384

217,08 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Rakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 904

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store