Obsah

Obecná zabíjačka

Obecná zabíjačka

Obecná zabíjačka

     V sobotu 7. februára sa v Rakoviciach občania nielen z Rakovíc, ale aj zo širokého okolia hostili a zabávali. O 6:00 hod. sa začala  na dvore miestneho pohostinstva obecná zabíjačka, ktorej začiatok  oznámil „obecný hlásnik“  spolu s „obecným bubeníkom“.   Veľmi vydarená a skvelá akcia uskutočnená za výborného počasia, ktorú zorganizovala obec Rakovice v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Rakovice a pohostinstvom p. Búša. Všetko sa začalo už pred šiestou hodinou kedy rakovickí hasiči rozkúrili v troch kotloch a pripravili potrebné veci a inštrumenty na hladký a bezproblémový priebeh podujatia a samozrejme skontrolovali stav cca 180 kg prasiatka, hlavného aktéra obecnej zabíjačky. Potom prišiel na rad hlavný mäsiar Janko Burda, ktorý spolu s pomocníkmi Miroslavom Masárom, Vladimírom Kováčom a Milanom Chnápkom a ďalšími pomocníkmi previedli akt usmrtenia, opálenia, umytia a zavesenie prasiatka na rám. Medzi tým kuriči Karol Bartovic a Radovan Bábik, obsluha kotlov, pripravili a zabezpečili všetko, aby sa postupne kotle mohli napĺňať materiálom na výrobu zabíjačkových špecialít. Organizačne túto akciu zabezpečovali Janko Hevier st. a Ivan Strýček, predseda a pokladník hasičov.   O 7:30 hod. odchádzali z týchto priestorov „obecný hlásnik“ Majo Bábik spolu s „obecným bubeníkom“ Erikom Duračkom, ktorí postupne prechádzali cez celú dedinu a svojím bubnovaním  oznamovali začiatok obecnej zabíjačky. Táto dvojica zároveň pozývala všetkých občanov na ochutnávku zabíjačkových výrobkov a špecialít, ktorá  mala začiatok o 14:00 hod. na dvore miestneho pohostinstva. Postupne všetci zainteresovaní pracovali na príprave a výrobe špecialít, keď pripravovali podbradky, klobásy, jaternice, zabíjačkovú kašu, pravú  zabíjačkovú kapustnicu a mäso na pečenie. Pred obedom sa začalo veľké pečenie a konečná úprava zabíjačkových výrobkov a špecialít. Na záver týchto prác sa pripravovali ochutnávkové porcie na predaj, kaputnica a klobása a druhá porcia jaternica, kaša a pečené mäso. Keď bolo všetko pripravené mohlo sa začať s predajom pripravených porcií, keď každá stála 1,00 eurá. Túto prácu mali pod patrónom hasičky Štefka Hevierová, Danka Masárová, Aja Magalová, Výťažok z predaja vo výške  použijú rakovickí hasiči na pokrytie nákladov svojej činnosti a opravu techniky.   Na ochutnávku prišli občania nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí, ktorí si veľmi pochvaľovali pripravené špeciality a veľmi dobrú a príjemnú atmosféru. Spoločné stretnutie všetkých prítomných umocňovalo posedenie pri reprodukovanej hudbe a varenom vínku. Po krásnom posedení a postupne skrývajúcich sa slnečných lúčoch prítomní postupne odchádzali na ďalšie pripravené podujatie detský karneval s pocitmi, že túto atmosféru fašiangovej obecnej zabíjačky si určite prídu vychutnať aj o rok.

-dd-

Pozri fotogalériu