Obsah

Dobrá novina

Rakovické vianoce

Dobrá novina

     Vo štvrtok 26. decembra na 2. sviatok vianočný na záver svätej omše pred požehnaním vdp. farár Pater Kuljaček najskôr posvätil kriedu a potom všetkých koledníkov a animátorov koledovania "Dobrej noviny". Do podpory projektu "Dobrá novina sa zapojili aj tento rok mladí koledníci z našej filiálky. v jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene.

-dd-