Obsah

Štedrý večer

Rakovické vianoce

 

     Štedrovečerné blahoželanie starostu obce Dušana Daloša so slávnostným príhovorom, tentokrát premiérovo  v rakovickom kroji,  sa uskutočnilo v utorok 24. decembra o 16:54 hod. prostredníctvom obecného rozhlasu. Starosta vo svojom príhovore poprial všetkým krásne, radostné a požehnané vianoce.  Začiatok štedrovečernej večere oznámil  podľa dlhoročných tradícií o 17:00 hod. historický zvon  z roku 1758 z rakovickej zvonici, na ktorom zazvonil zvonár Miroslav Masár za asistencie predsedu hasičov Jána Heviera st.. Slávnostný večer vyvrcholil svätou omšou o 22:00 hod. v Kostole svätého Cyrila a Metoda v Rakoviciach.

-dd-