Obsah

Rakovický ohňostroj

Oslavy Nového roka

    

     Tento rok nezvyčajne 2. januára 2019 bol odpálený Novoročný, rakovický, ohňostroj, ktorý organizovala obec Rakovice, obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom obce a sponzormi o 17:00 hodine na ihrisku v Rakoviciach, pri príležitosti osláv príchodu Nového roku a osláv výročia vzniku Slovenskej republiky. Preloženie zapríčinilo veľmi nepriaznivé počasie večer 1. januára kedy bol ohňostroj naplánovaný. Pred odpálením ohňostroja sa prítomným spoluobčanom ako aj hosťom s okolitých obcí sa prihovoril starosta obce Dušan Daloš svojím blahoželaním. Zároveň poďakoval jednotlivcom, kolektívom a organizáaciam za reprezentáciu a aktivity v obci. Z jednotlivcov spolmenul Alexandru Duračkovú, vicemajsterku sveta jednotlivkýň a Marcela Ivančíka za 4. miesto jednotlivcov v kolkoch. Následne poďakoval dobrovoľným darcom krvi, ktorí získali ocenenie zlatej plakety MUDr. Jána Jánskeho: Milan Zbyvateľ, Ladislav Magala, Miroslav Krajčo, Miroslav Janech, Pavol Duračka, Katarína Dalošová a Vladimír Kováč. Práve posledne menovaný je aj držiteľom ocenenia Pamätnej medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Do nového roku veľa splnených snov Ti prajem. Nech Tvoje srdce pre vernú lásku denne bije a šťastie na duši Ti radostne žije. A aké predsavzatie do nového roku si treba dať? No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo usmievať a radosť všetkým naokolo rozdávať.

starosta obce

Na pokyn staršieho inšpektora Jána Heviera st. sa rozozvučali sirény požiarnych vozidiel, čo bol signál na zahájenie odpálenia ohňostroja.

-dd-