Obsah

Novoročný príhovor

Oslavy Nového roka

 

Sa tento rok začal slávnostným príhovorom starostu  obce Dušana Daloša prostredníctvom  obecného rozhlasu  občanom. Tento príhovor starosta predniesol po svätej omši o 11:00 hod. Okrem iného vo svojom príhovore povedal: "A  preto aj ja želám Vám všetkým spoluobyvateľom,  našej obce aby ste v roku 2019 stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými." Na záver svojho príhovoru pozval všetkých sa slávnostný rakovický ohňostroj, ktorý nakoniec odpálili nie 1. ale 2. januára 2019 o 17:00 hod. na ihrisku v Rakoviciach.

-dd-