Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Karneval v základnej škole

Fašiangy v Rakoviciach

Telocvičňa Základnej školy s materskou školou v Rakoviciach sa  v piatok 7. februára 2020  zmenila na ríšu  zábavy  a veselosti.  Už od rána sa deti centra voľného času, ktoré pôsobí na našej škole, podieľali na tejto prKarnevalemene.  V popoludňajších hodinách zasa Rada rodičov pri ZŠ Rakovice pripravila bohatú tombolu a bufet a tak, keď v deň karnevalu - 8.2.2020 - prišli prvé masky, neverili vlastným očiam, ako sa  telocvičňa zmenila. Už od 12,30 hod. začali chodiť deti, aby ich pani Anka Magalová a Katka Čekanová  pekne namaľovali. Rekordný počet - 125 masiek , z toho bolo 20 dospelákov,priviedla do telocvične pacientka na vozíku( zástupkyňa CVČ), so svojím sprievodom.  Za doprovodu hudby, o ktorú sa tak ako každý rok, aj tento , postaral DJ Pijak – Andrej Lužák, sa masky predstavili prítomným hosťom karnevalu. Po prvom tanečnom kole sme vyžrebovali 30 masiek  a ocenili ich peknými cenami. Tak isto sme vyžrebovali aj 3 masky z radov rodičov a kolektívnu masku , ktorú  ako jedinú hodnotila porota. Tento rok si na  torte (cena pre kolektívnu masku), pochutili rodiny Ruľákové, s maskou KOCKA. Odmenené boli ale všetky masky a to čokoládou a detským punčom. Potom už nasledovala zábava plná tancov a súťaží. O spestrenie programu sa postarali deti Záujmového útvaru Tanec MIX, ktorý pracuje pri CVČ na našej škole.  Nechýbala ani tombola – aj tento rok bola veľmi bohatá, za čo patrí poďakovanie všetkým sponzorom,hlavne obecnému úradu Rakovice, ktorý ako každý rok, tak aj tento zabezpečil hlavnú cenu – bicykel,  ale aj ostatným starostom, podnikateľom, žiakom, rodičom, pedagógom – proste všetkým, ktorí sa o ňu zaslúžili.

Hlavnú cenu tento rok nemohol zo zdravotných dôvodov odovzdať pán starosta Dušan Daloš, zastúpil ho podstarosta Marek Hevier. Z prvej ceny sa tešila Eliška Hudcovičová

Ešte raz ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na organizovaní, ale aj priebehu karnevalu.

-kr-