Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Štatut obecnej knižnice

Obec Rakovice na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.
Zverejnené 20.2.2008 -DD-