Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Obecné oznamy

ZKO

Vývoz ZKO

Dátum: 17. 4. 2024

22.04.2024 - pondelok

trojzber

Trojzber - plasty, kovy, tetrapaky

Dátum: 17. 4. 2024

22.04.2024 - pondelok

voľby_prezidenta

Voľby prezidenta SR 2024

Dátum: 7. 4. 2024

06.04.2024

miestne dane

Dane a poplatky 2024

Dátum: 5. 4. 2024

Platba miestnych daní

ochrana lesov

Ochrana pred požiarmi

Dátum: 27. 3. 2024

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

voľby

Výsledky voľby prezidenta v obci Rakovice

Dátum: 24. 3. 2024

23.3.2024

jesenná deratizácia

Jarná deratizácia

Dátum: 13. 3. 2024

od 02.04.2024 do 10.05.2024

voľby EP

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Dátum: 14. 2. 2024

08.06.2024 sobota

voľby prezidenta

Voľby prezidenta SR 2024

Dátum: 10. 1. 2024

23.03.2024 - I. kolo
06.04.2024 - II. kolo

Obecná kanalizačná

Stočné od 01.01.2024

Dátum: 27. 12. 2023

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0004/2024/V zo dňa 01.12.2023

pes

Spôsob držania psov

Dátum: 13. 12. 2023

Pes je spoločenské zviera. Zákaz držania psov na reťazi.

dotácia IKT

Dotačný príspevok

Dátum: 6. 12. 2023

„Zlepšenie technického vybavenia IKT v ZŠ s MŠ Rakovice“.

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Dátum: 9. 8. 2023

Používanie ukončené

JRK

Webová aplikácia mojelwis.sk

Dátum: 15. 2. 2023

Prehľad o odpadoch každej domácnosti

projekt_EU

Projekty Európskej únie

Dátum: 16. 12. 2022

Prijímateľ: Združenie obcí Veselé ČOV

zberný dvor

Zberný dvor v obci Rakovice

Dátum: 20. 4. 2022

Zberný dvor je otvorený v sobotu 8:00 hod - 10:00 hod. Každý občan musí mať pri vstupe na zberný dvor odpadovú kartu.

ján hevier

Ján Hevier vyznamenaný

Dátum: 18. 9. 2021

Najvyššie vyznamenanie DPO SR – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR bolo v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bratislave odovzdané Janko Hevierovi, predsedovi DHZo Rakovice.

výstavba cesty

Výstavba komunikácie

Dátum: 13. 8. 2021

Dňom 16.8.2021 začína výstavba miestnej komunikácie v lokalite Rakovice Obytná zóna III - cesta pri kamenárstve.

wifi pre teba

Wifi pre Teba

Dátum: 1. 4. 2021

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

JRK - elwis

Elektronický systém - ELWIS

Dátum: 22. 1. 2021

ELWIS - elektronický evidenčný systém odpadov, ktorým obec Rakovice vyhodnocuje údaje o množstve vyvezených odpadov z domácností: ZKO (zmesový komunálny odpad), papier a plasty.

BRKO 500

Odpadové hospodárstvo

Dátum: 12. 11. 2020

Separácia Biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store