Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Obecná kanalizácia

Ministerstvo životného prostredia SR

 • Názov projektu: Kanalizácia v obci Rakovice
 • Kód ITMS: 1 14 2 01 0 0127
 • Program: Základná infraštruktúra
 • Priorita: 2. Environmentálna infraštruktúra
 • Opatrenie: 2.1. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využitie vôd
 • Aktivita: Kanalizačná sústava
 • Začiatok realizácie: marec 2007
 • Ukončenie realizácie: júl 2018
 • Výdavky projektu: 41 172 395,52 Sk
Zverejnené 29.6.2011 -DD-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store