Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obecná kanalizácia

Kanalizácia v obci Rakovice
 
Ministerstvo životného prostredia SR
Názov projektu:
Kanalizácia v obci Rakovice
Kód ITMS:
1 14 2 01 0 0127
Program:
Základná infraštruktúra
Priorita:
2. Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie:
2.1. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využitie vôd
Aktivita:
Kanalizačná sústava
Začiatok realizácie:
marec 2007
Ukončenie realizácie:
júl 2018
Výdavky projektu:
41 172 395,52 Sk
Zverejnené 29.6.2011 -DD-