Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Regenerácia obytnej zóny

Regenerácia centrálnej zóny obce Rakovice
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Názov projektu:
Regenerácia centrálnej zóny obce Rakovice
Kód ITMS:
22 14 01 20 106
Operačný program:
22 10 002 Regionálny operačný program
Prioritná os:
Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Kód výzvy:
ROP – 4.1a – 2009 / 01
Začiatok realizácie:
november 2077
Ukončenie realizácie:
jún 2011
Výdavky projektu:
496 364,86 €
Zverejnené 29.6.2011 -DD-