Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Regenerácia obytnej zóny

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR

 • Názov projektu: Regenerácia centrálnej zóny obce Rakovice
 • Kód ITMS: 22 14 01 20 106
 • Operačný program: 22 10 002 Regionálny operačný program
 • Prioritná os: Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
 • Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel
 • Kód výzvy: ROP – 4.1a – 2009 / 01
 • Začiatok realizácie: november 2077
 • Ukončenie realizácie: jún 2011
 • Výdavky projektu: 496 364,86 €
Zverejnené 29.6.2011 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store