Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Rakovice
 
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
Názov projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Rakovice
Kód ITMS:
22 11 01 20 271
Operačný program:
22 10 002 Regionálny operačný program
Prioritná os:
Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy:
ROP – 1.1 – 2008 / 01
Začiatok realizácie:
september 2009
Ukončenie realizácie:
marec 2011
Výdavky projektu:
470 536,82 €
Zverejnené 29.6.2011 -DD-