Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

 • Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Rakovice
 • Kód ITMS: 22 11 01 20 271
 • Operačný program: 22 10 002 Regionálny operačný program
 • Prioritná os: Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania
 • Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
 • Kód výzvy: ROP – 1.1 – 2008 / 01
 • Začiatok realizácie: september 2009
 • Ukončenie realizácie: marec 2011
 • Výdavky projektu: 470 536,82 €
Zverejnené 29.6.2011 -DD-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store